ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဘ၀ကူးေကာင္းေအာင္ သရဏဂံုကိုေတာ့ ေစာင့္ထိန္းသင့္တယ္လို႔ေျပာတဲ့ နာေရးကူညီမႈအသင္းဥကၠဌဦးေက်ာ္သူႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

Friday, 8 February 2013

ဘ၀ကူးေကာင္းေအာင္ သရဏဂံုကိုေတာ့ ေစာင့္ထိန္းသင့္တယ္လို႔ေျပာတဲ့ နာေရးကူညီမႈအသင္းဥကၠဌဦးေက်ာ္သူႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း


Photo: လူငယ္ႏွင့္ ဘာသာတရား

February 2013
ဘ၀ကူးေကာင္းေအာင္ သရဏဂံုကိုေတာ့ ေစာင့္ထိန္းသင့္တယ္လို႔ေျပာတဲ့ နာေရးကူညီမႈအသင္းဥကၠဌဦးေက်ာ္သူႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေန႔စဥ္ဘာေတြလုပ္ျဖစ္ပါသလဲ။

ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေန႔စဥ္ကေတာ့ သတၱ၀ါအားလံုး၊ ကမာၻ႕လူသား အားလံုး၊ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလံုးကို အၿမဲတမ္း ေမတၱာပို႔တယ္။ ကိုယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြ၊ ၂၀၀၁ခုႏွစ္ကေန စတင္လုပ္ခဲ့တဲ့ အမ်ားအက်ဳိးကို ထမ္းရြက္ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြကို အမွ်ေ၀တယ္။ နာေရးကူညီမႈအသင္းဆိုၿပီး ေသဆံုးသြားတဲ့လူေတြကို အသုဘခ်ေပးရံုနဲ႔ မၿပီးေသးဘူး။ ဒီေခတ္မွာဆုိ ပိုဆိုးတယ္။ ၁၀ေယာက္ေသတယ္ဆိုရင္ ၉ေယာက္ေလာက္က မကၽြတ္လြတ္ဘူး။ အခုေခတ္မွာ အမ်ားစုက အဆင္မေျပမႈေတြ၊ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟေတြနဲ႔ ဘ၀ကူးသြားၾကရတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔အတြက္ ကၽြတ္ဖို႔လြတ္ဖို႔အတြက္ကိုပါ လုပ္ေပးရတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ ေန႔စဥ္လုပ္ျဖစ္တဲ့ေကာင္းမႈေတြပါ။

Eternal Light Magazineဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေန႔စဥ္ဘာေတြလုပ္ျဖစ္ပါသလဲ။

ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေန႔စဥ္ကေတာ့ သတၱ၀ါအားလံုး၊ ကမာၻ႕လူသား အားလံုး၊ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလံုးကို အၿမဲတမ္း ေမတၱာပို႔တယ္။ ကိုယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြ၊ ၂၀၀၁ခုႏွစ္ကေန စတင္လုပ္ခဲ့တဲ့ အမ်ားအက်ဳိးကို ထမ္းရြက္ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြကို အမွ်ေ၀တယ္။ နာေရးကူညီမႈအသင္းဆိုၿပီး ေသဆံုးသြားတဲ့လူေတြကို အသုဘခ်ေပးရံုနဲ႔ မၿပီးေသးဘူး။ ဒီေခတ္မွာဆုိ ပိုဆိုးတယ္။ ၁၀ေယာက္ေသတယ္ဆိုရင္ ၉ေယာက္ေလာက္က မကၽြတ္လြတ္ဘူး။ အခုေခတ္မွာ အမ်ားစုက အဆင္မေျပမႈေတြ၊ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟေတြနဲ႔ ဘ၀ကူးသြားၾကရတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔အတြက္ ကၽြတ္ဖို႔လြတ္ဖို႔အတြက္ကိုပါ လုပ္ေပးရတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ ေန႔စဥ္လုပ္ျဖစ္တဲ့ေကာင္းမႈေတြပါ။

Eternal Light Magazine

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...