ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: စတီးေခ်ာင္း ၁၃ ေခ်ာင္းေထက္ ေမာ္ဒယ္

Wednesday, 6 February 2013

စတီးေခ်ာင္း ၁၃ ေခ်ာင္းေထက္ ေမာ္ဒယ္


Photo: စတီးေခ်ာင္း ၁၃ ေခ်ာင္းေထက္ ေမာ္ဒယ္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံက အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ Katrina Burgess အမည္ရ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ 

တစ္နာရီ မိုင္ ၇၀ အထက္ ေျပးတဲ့ ကားအက္ဆီးဒန္႔မွာ ရစရာမက်န္ေအာင္ တစ္ကိုယ္လံုးက်ိဳးပါတယ္။ ေက်ာရိုး၊ ခါးရိုး၊ တင္ပစံုရိုး၊ ဒူးဆစ္၊ေျခေထာက္ ရုိး၊ လက္ေမာင္းရိုး အစရွိသျဖစ္ ေနရာေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက အရိုးေတြ အကုန္ၾကိဳးသြားပါတယ္။ အက္ဆီးဒန္႔ျဖစ္ျပီး အခ်ိန္ပိုင္း အတြင္း ကယ္ဆယ္ေရးတို႔ ေရာက္ရွိလာျပီး နီးဆပ္ရာ ေဆးရံုကို ပုိ႔ေဆာင္ပါတယ္။ 

အားလံုးက သူ႔ကို ေသျပီလို႔ပဲ ယူဆထားပါတယ္။ တစ္ကိုယ္ လံုး ေခြေခါက္ ေနေအာင္ အေျခအေန ဆိုးေနျပီမို႔ အသက္ရွင္ မယ္ဆ လုိ႔ေတာင္ ဘယ္သူမွ ထင္မထားပါဘူး။ အေမရိကန္ ေဆးပညာရွင္ ေတြ တကယ္ေတာ္ပါတယ္။ ေန႔တြင္းခ်င္းပ ခြဲစိတ္မွု ျပဳလုပ္ျပီး တစ္ဆင့္ျပီး တစ္ဆင့္ ၾကိဳးသြားတဲ့ အရုိးေတြအစား စတီး ေခ်ာင္းေတြ အစားထိုး ထည့္ေပးပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ေနာက္ဆံုးမွာ က်ိဳးေနတဲ့ အရိုးေတြအစား စတီးေခ်ာင္း စုစုေပါင္း ၁၃ ေခ်ာင္း အစားဝင္ေစခဲ့ ျပီး ခြဲစိတ္ကုသ မွု ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ယင္း ၁၃ ေခ်ာင္းလံုးကို ထိန္းေပးမယ့္ ပင္မ ဝက္အူရစ္ကို ေက်ာထဲမွာ ထည့္ထားပါတယ္။ တိုက္ေတနီယမ္ သတၱဳ နဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ယင္း Screw ဟာ လည္း သူမရဲ ႔ အသက္လို ျဖစ္ေန ပါတယ္။ 

ငါးလလံုး အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆး စားသံုးခဲ့ရျပီး ယခုေတာ့ သာမန္ လူအတိုင္း အသက္ရွင္သန္ ေနထိုင္ႏိုင္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္ လူလိုေတာင္ မကေတာ့ပါဘူး။ ေမာ္ဒယ္ေအဂ်င္စီမွာ ျပန္လည္အေရြးခ်ယ္ ခံရျပီး ေမာ္ဒယ္၊ဖက္ရွင္ေလာကကိုလည္း ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ။္
--
Ref: medic-facts
ရိုးရာေလးအေမရိကန္ႏိုင္ငံက အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ Katrina Burgess အမည္ရ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္နာရီ မိုင္ ၇၀ အထက္ ေျပးတဲ့ ကားအက္ဆီးဒန္႔မွာ ရစရာမက်န္ေအာင္ တစ္ကိုယ္လံုးက်ိဳးပါတယ္။ ေက်ာရိုး၊ ခါးရိုး၊ တင္ပစံုရိုး၊ ဒူးဆစ္၊ေျခေထာက္ ရုိး၊ လက္ေမာင္းရိုး အစရွိသျဖစ္ ေနရာေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက အရိုးေတြ အကုန္ၾကိဳးသြားပါတယ္။ အက္ဆီးဒန္႔ျဖစ္ျပီး အခ်ိန္ပိုင္း အတြင္း ကယ္ဆယ္ေရးတို႔ ေရာက္ရွိလာျပီး နီးဆပ္ရာ ေဆးရံုကို ပုိ႔ေဆာင္ပါတယ္။

အားလံုးက သူ႔ကို ေသျပီလို႔ပဲ ယူဆထားပါတယ္။ တစ္ကိုယ္ လံုး ေခြေခါက္ ေနေအာင္ အေျခအေန ဆိုးေနျပီမို႔ အသက္ရွင္ မယ္ဆ လုိ႔ေတာင္ ဘယ္သူမွ ထင္မထားပါဘူး။ အေမရိကန္ ေဆးပညာရွင္ ေတြ တကယ္ေတာ္ပါတယ္။ ေန႔တြင္းခ်င္းပ ခြဲစိတ္မွု ျပဳလုပ္ျပီး တစ္ဆင့္ျပီး တစ္ဆင့္ ၾကိဳးသြားတဲ့ အရုိးေတြအစား စတီး ေခ်ာင္းေတြ အစားထိုး ထည့္ေပးပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ေနာက္ဆံုးမွာ က်ိဳးေနတဲ့ အရိုးေတြအစား စတီးေခ်ာင္း စုစုေပါင္း ၁၃ ေခ်ာင္း အစားဝင္ေစခဲ့ ျပီး ခြဲစိတ္ကုသ မွု ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ယင္း ၁၃ ေခ်ာင္းလံုးကို ထိန္းေပးမယ့္ ပင္မ ဝက္အူရစ္ကို ေက်ာထဲမွာ ထည့္ထားပါတယ္။ တိုက္ေတနီယမ္ သတၱဳ နဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ယင္း Screw ဟာ လည္း သူမရဲ ႔ အသက္လို ျဖစ္ေန ပါတယ္။

ငါးလလံုး အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆး စားသံုးခဲ့ရျပီး ယခုေတာ့ သာမန္ လူအတိုင္း အသက္ရွင္သန္ ေနထိုင္ႏိုင္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္ လူလိုေတာင္ မကေတာ့ပါဘူး။ ေမာ္ဒယ္ေအဂ်င္စီမွာ ျပန္လည္အေရြးခ်ယ္ ခံရျပီး ေမာ္ဒယ္၊ဖက္ရွင္ေလာကကိုလည္း ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ။္
--
Ref: medic-facts
ရိုးရာေလး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...