ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ရွဳပ္လုိက္တဲ႕မိသားစု ျဖစ္ပုံက ဒီလုိဗ်။

Friday, 8 February 2013

ရွဳပ္လုိက္တဲ႕မိသားစု ျဖစ္ပုံက ဒီလုိဗ်။


Photo: ရွဳပ္လုိက္တဲ႕မိသားစု

ျဖစ္ပုံက ဒီလုိဗ်။ 

မုဆုိးမတစ္ေယာက္ကုိ က်ေနာ္လက္ထပ္လုိက္တယ္။အဲဒီမုဆုိးမမွာ ေခ်ာေမာတဲ႕ သမီးေလးရွိတယ္။

အဲဒီသမီးကုိ က်ေနာ္႕အေဖ က မ်က္စိက်ပီး တရား၀င္ လက္ထပ္လုိက္တယ္။ဒီနည္းနဲ႕ က်ေနာ္႕အေဖ ဟာ က်ေနာ္႕ သားမက္ျဖစ္သြားတယ္။

အဲ....မယားပါသမီးကေတာ႕ က်ေနာ္႕ ရဲ႕ မိေထြးျဖစ္သြားပါတယ္။

က်ေနာ္႕မိန္းမ သားေလး ေမြးတယ္။ အဲဒီ သားဟာ က်ေနာ္႕အေဖရဲ႕ ေယာက္ဖ ျဖစ္လာတယ္။

က်ေနာ္ကုိယ္တုိင္ဟာလည္း မယားပါသမီးရဲ႕ ေမာင္ျဖစ္တဲ႕ သားရဲ႕ ဦးေလးျဖစ္ပါတယ္။

အေဖ႕ဇနီး ကလည္း သားေလးေမြး ျပန္ပါတယ္။

အဲဒီသား ဟာ ထုံးစံအတုိင္း က်ေနာ္႕ ညီျဖစ္လာပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္ထဲမွာ က်ေနာ္႕ သမီး( မယားပါသမီး ) က ေမြးတဲ႕ သား ျဖစ္တဲ႕ အတြက္ က်ေနာ္႕ ေျမး ေတာ္ျပန္ပါတယ္။

ထုိနည္း တူစြာပဲ က်ေနာ္႕မိေထြးရဲ႕ အေမျဖစ္တဲ႕ က်ေနာ္႕မိန္းမဟာ အဲဒီ.....ကေလးရဲ႕ အဖြားျဖစ္လာျပန္တယ္။

က်ေနာ္က ေတာ႕ က်ေနာ္႕မိန္းမရဲ႕ ခင္ပြန္းအျဖစ္နဲ႕ သာမဟုတ္ပဲ သူ႕ရဲ႕ ေျမးအျဖစ္ပါ ေတာ္စပ္ပါတယ္။

ကဲ.....စာဖတ္သူ..... က်ေနာ္ဟာ မိမိကုိယ္မိိမိ ...ဘယ္လုိျပန္ေတာ္စပ္ ေနသလဲဆုိတာကူေတြးၾကည္႕ေပးပါဗ်ာ။ဟီးဟီး....

ေနာက္ဆုံးမွာ တကယ္ေတာ႕ က်ေနာ္ဟာ က်ေနာ္ ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ အဖုိး ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္လာပါေလေရာဗ်ာ။...........တိန္

ရီေမာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ

Lon Elyဖစ္ပုံက ဒီလုိဗ်။မုဆုိးမတစ္ေယာက္ကုိ က်ေနာ္လက္ထပ္လုိက္တယ္။အဲဒီမုဆုိးမမွာ ေခ်ာေမာတဲ႕ သမီးေလးရွိတယ္။

အဲဒီသမီးကုိ က်ေနာ္႕အေဖ က မ်က္စိက်ပီး တရား၀င္ လက္ထပ္လုိက္တယ္။ဒီနည္းနဲ႕ က်ေနာ္႕အေဖ ဟာ က်ေနာ္႕ သားမက္ျဖစ္သြားတယ္။

အဲ....မယားပါသမီးကေတာ႕ က်ေနာ္႕ ရဲ႕ မိေထြးျဖစ္သြားပါတယ္။

က်ေနာ္႕မိန္းမ သားေလး ေမြးတယ္။ အဲဒီ သားဟာ က်ေနာ္႕အေဖရဲ႕ ေယာက္ဖ ျဖစ္လာတယ္။

က်ေနာ္ကုိယ္တုိင္ဟာလည္း မယားပါသမီးရဲ႕ ေမာင္ျဖစ္တဲ႕ သားရဲ႕ ဦးေလးျဖစ္ပါတယ္။

အေဖ႕ဇနီး ကလည္း သားေလးေမြး ျပန္ပါတယ္။

အဲဒီသား ဟာ ထုံးစံအတုိင္း က်ေနာ္႕ ညီျဖစ္လာပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္ထဲမွာ က်ေနာ္႕ သမီး( မယားပါသမီး ) က ေမြးတဲ႕ သား ျဖစ္တဲ႕ အတြက္ က်ေနာ္႕ ေျမး ေတာ္ျပန္ပါတယ္။

ထုိနည္း တူစြာပဲ က်ေနာ္႕မိေထြးရဲ႕ အေမျဖစ္တဲ႕ က်ေနာ္႕မိန္းမဟာ အဲဒီ.....ကေလးရဲ႕ အဖြားျဖစ္လာျပန္တယ္။

က်ေနာ္က ေတာ႕ က်ေနာ္႕မိန္းမရဲ႕ ခင္ပြန္းအျဖစ္နဲ႕ သာမဟုတ္ပဲ သူ႕ရဲ႕ ေျမးအျဖစ္ပါ ေတာ္စပ္ပါတယ္။

ကဲ.....စာဖတ္သူ..... က်ေနာ္ဟာ မိမိကုိယ္မိိမိ ...ဘယ္လုိျပန္ေတာ္စပ္ ေနသလဲဆုိတာကူေတြးၾကည္႕ေပးပါဗ်ာ။ဟီးဟီး....

ေနာက္ဆုံးမွာ တကယ္ေတာ႕ က်ေနာ္ဟာ က်ေနာ္ ကုိယ္တုိင္ရဲ႕ အဖုိး ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္လာပါေလေရာဗ်ာ။...........တိန္

ရီေမာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ

Lon Ely

1 comment:

  1. ေခြးမ်ဳိး
    -----------------sorry ဦးစားေအာင္လုပ္တယ္။

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...