ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အေမရိကန္မွ ကမၻာ့အသန္႔ရွင္းဆံုးေရကန္

Friday, 8 February 2013

အေမရိကန္မွ ကမၻာ့အသန္႔ရွင္းဆံုးေရကန္

Photo: အေမရိကန္မွ ကမၻာ့အသန္႔ရွင္းဆံုးေရကန္

ပံုမွာ ၾကည့္လိုက္ရင္ ေရတိမ္တယ္လို႔ ထင္ရပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ယင္း ကန္ဟာ ေပ ၃၇၀ နက္တဲ့ Flathead Lake ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ Montana ျပည္နယ္၊ မစၥစပီျမစ္အေနာက္ဘက္မွာ တည္ရွိျပီး ၁၉၁.၅ စတုရန္းမိုင္ က်ယ္တဲ့ ေရကန္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အရြယ္၊ သူေနရာေဒသနဲ႔ ယွဥ္လိုက္မယ္ဆုိရင္ သာမန္ထက္ သန္႔ရွင္းေနျပီး အလြန္ၾကည္လင္ေန ပါတယ္။ ယင္း Crystal Clear water ေၾကာင့္ ေရ နက္တာကို တိမ္တယ္လို႔ ထင္ရျပီး ပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ရ တဲ့အတိုင္း သန္႔ရွင္းေန ပါတယ္။

ကုန္းတြင္ပိတ္ ေရအိုင္ၾကီး တစ္ခုျဖစ္ျပီး လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္း ကတည္ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သဘာဝအေလ်ာက္လွပေနျပီး သူ႔ရဲ ႔ ထူးျခား ၾကည္လင္တဲ့ ေရေၾကာင့္ Flathead Lake ဟာ လူသိမ်ားပါတယ္။ ကမၻာ့အသန္႔ရွင္းဆံုး ေရကန္မ်ားထဲမွာ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: wiki
International news for myanmar


ေအးခ်မ္းမြန္မွ International news for myanmar တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္႔သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမ်ေ၀ပါသည္။
မူရင္းေရးသားသူကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
https://www.facebook.com/excellencemedia

ပံုမွာ ၾကည့္လိုက္ရင္ ေရတိမ္တယ္လို႔ ထင္ရပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ယင္း ကန္ဟာ ေပ ၃၇၀ နက္တဲ့ Flathead Lake ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ Montana ျပည္နယ္၊ မစၥစပီျမစ္အေနာက္ဘက္မွာ တည္ရွိျပီး ၁၉၁.၅ စတုရန္းမိုင္ က်ယ္တဲ့ ေရကန္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အရြယ္၊ သူေနရာေဒသနဲ႔ ယွဥ္လိုက္မယ္ဆုိရင္ သာမန္ထက္ သန္႔ရွင္းေနျပီး အလြန္ၾကည္လင္ေန ပါတယ္။ ယင္း Crystal Clear water ေၾကာင့္ ေရ နက္တာကို တိမ္တယ္လို႔ ထင္ရျပီး ပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ရ တဲ့အတိုင္း သန္႔ရွင္းေန ပါတယ္။

ကုန္းတြင္ပိတ္ ေရအိုင္ၾကီး တစ္ခုျဖစ္ျပီး လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္း ကတည္ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သဘာဝအေလ်ာက္လွပေနျပီး သူ႔ရဲ ႔ ထူးျခား ၾကည္လင္တဲ့ ေရေၾကာင့္ Flathead Lake ဟာ လူသိမ်ားပါတယ္။ ကမၻာ့အသန္႔ရွင္းဆံုး ေရကန္မ်ားထဲမွာ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: wiki
International news for myanmar

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...