ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးကို ကာယအိေျႏၵပ်က္ျပားေအာင္ ျပဳလုပ္သည္ဟုဆိုကာ အမႈဖြင့္ျခင္း ေတာင္တြင္းႀကီးျမိဳ႕နယ္တြင္ျဖစ္ပြား

Monday, 4 February 2013

အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးကို ကာယအိေျႏၵပ်က္ျပားေအာင္ ျပဳလုပ္သည္ဟုဆိုကာ အမႈဖြင့္ျခင္း ေတာင္တြင္းႀကီးျမိဳ႕နယ္တြင္ျဖစ္ပြား

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးမေကြး ခ႐ုိင္ေတာင္တြင္းႀကီးၿမဳိ႕နယ္လက္ ပံပုေက်းရြာအသက္၁၄ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးလမ္းေလွ်ာက္လာ စဥ္အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ကာအိေျႏၵပ်က္ ျပားေအာင္ျပဳလုပ္သည္ဟုဆုိကာ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိ သည္ျဖစ္စဥ္မွာဇန္န၀ါရီ၃၀ရက္ေန႕ ညေန(၃)နာရီအခ်ိန္ခန္႕ေဒၚ၀င္း ေအးသည္ေနအိမ္၌႐ွိေနစဥ္တစ္ရြာ
တည္းေနမနီနီလိႈင္ေရာက္႐ွိလာၿပီး  ဇန္န၀ါရီ၁၉ရက္ေန႔ည၉နာရီအခ်ိန္ ကေဒၚ၀င္းေအး၏သမီးမဇင္မာႏွင့္ အမည္မသိလူငယ္တစ္ဦးတုိ႕ဦးလွသန္း အိမ္ေျမာက္ဘက္လမ္းအဆင္းတြင္ ဆြဲ႐ုန္းေနသည္ ဟုေျပာျပသျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ၂ရက္ေန႕ညေန၃နာရီ အခ်ိန္တြင္ေဒၚ၀င္းေအးကသမီး ျဖစ္သူအား မ၀င္းခုိင္၏ေ႐ွ႕တြင္ေမး ရာ၄င္းကတစ္ရြာတည္းေန ဦးဖိုးတုတ္၏အိမ္သုိ႕ဗီဒီယိုၾကည့္ သြားရာဦးဖိုးတုတ္၏ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္ေ႒းမွမဇင္ဇင္မာအားဦးမင္းမင္း အိမ္သုိ႕အေဖာ္အျဖစ္ေခ ၚသြားေၾကာင္း   ယင္းေနာက္တစ္ေယာက္တည္းျပန္ လာစဥ္ဦးဖိုးတုတ္၏သားခင္ေမာင္ ဇင္မွ၎၏လက္အားဆြဲ၍မတ္တပ္ ရပ္လွ်က္ႏႈတ္ခမ္းစုပ္ၿပီးပါးကုိနမ္း ေၾကာင္းယင္းေနာက္လုံခ်ည္အား ဆြဲြခၽြတ္မည္ျပဳလွ်င္မနီနီလိႈင္ေရာက္ လာသျဖင့္ဘာမွ်မျဖစ္ေၾကာ င္းေျပာ ျပသျဖင့္မိခင္ျဖစ္သူကေက်းရြာအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမႈးဦးၾကည္လႈိင္ ထိုမွတဆင့္ ေတာင္တြင္းႀကီးရဲစခန္းသုိ႕ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ရက္၎၏သမီးျဖစ္သူအားကာ အိေျႏၵပ်က္ျပားေအာင္ျပဳလုပ္သူခင္ေမာင္ဇင္ ၂၀ႏွစ္အား ဥပေဒႏွင့္အညီအေရးယူေပး ပါရန္တရားလုိျပဳလုပ္တုိင္တန္းသ ျဖင့္ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕မရဲစခန္းက (ပ)၂၄/၂၀၁၃ျပစ္မႈပုဒ္မ၃၅၄အရ အမႈဖြင့္အေရးယူထားၿပီးဆက္လက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးလွ်က္႐ွိေၾကာင္းသတင္း ရ႐ွိသည္။
ဟသာၤ(ေတာင္တြင္းႀကီး)
HotNewsJournal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...