ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေမြးေမြးခ်င္း 5စကၠန့္အတြင္း ၿပဳံးႏုိင္ တဲ့ခေလး.....

Monday, 4 February 2013

ေမြးေမြးခ်င္း 5စကၠန့္အတြင္း ၿပဳံးႏုိင္ တဲ့ခေလး.....

ဒီခေလးေလးက ေမြးေမြးခ်င္း 5စကၠန့္အတြင္း ၿပဳံးႏုိင္တာကုိ အံ့ႀသစရာပါပဲ ကမၻာ႔စံခ်ိန္တင္သြားပါတယ္...:)))

This baby holds the world record for the first mankind smile, at the age of 5 seconds!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...