ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ရက္ေန႔ နံနက္ ၄နာရီခန္႔က ရဲေလး၏ဖခင္ကြယ္လြန္

Monday, 4 February 2013

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ရက္ေန႔ နံနက္ ၄နာရီခန္႔က ရဲေလး၏ဖခင္ကြယ္လြန္

ရဲေလး၏ဖခင္ကြယ္လြန္

ေတးသံရွင္ ရဲေလး၏ဖခင္ ဦးခင္ေမာင္ထြန္း အသက္ ၆၀သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ရက္ေန႔ နံနက္ ၄နာရီခန္႔က ဆံုးပါးသြားခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ရက္ နံနက္ ၁၁နာရီတြင္ ေနအိမ္မွ ေရေ၀းသုႆန္သို႔ ပို႔ေဆာင္ သၿဂိဳလ္မည္ၿဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေတးသံရွင္ ရဲေလး၏ဖခင္ ဦးခင္ေမာင္ထြန္း အသက္ ၆၀သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ရက္ေန႔ နံနက္ ၄နာရီခန္႔က ဆံုးပါးသြားခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ရက္ နံနက္ ၁၁နာရီတြင္ ေနအိမ္မွ ေရေ၀းသုႆန္သို႔ ပို႔ေဆာင္ သၿဂိဳလ္မည္ၿဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
Popular Myanmar News:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...