ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဒီေန႔ အဆိုေတာ္ ခင္၀မ္း ဆံုးတဲ့ေန႔ ...

Sunday, 3 February 2013

ဒီေန႔ အဆိုေတာ္ ခင္၀မ္း ဆံုးတဲ့ေန႔ ...

ႏိုင္ငံေရးအေတြးနဲ႔ ခံစားႏွစ္သက္မိတဲ့ အဆိုေတာ္ ခင္၀မ္းရဲ႕ “ေမွ်ာ္တလင့္လင့္”

by-drlunswe

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...