ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ရြာသားမ်ား ဓားျဖင့္ဝိုင္းခုတ္သျဖင့္ ေသဆံုးသူ ရဲတစ္ဦး၏ မိသားစုအား ေရႊညဝါဆရာေတာ္၊ ဦးဝီရသူ ႏွင့္ ပါေမာကၡ ဆရာေတာ္ တို႔မွ အလွဴေငြ သိန္း (၂၀) လွဴဒါန္း

Wednesday, 27 February 2013

ရြာသားမ်ား ဓားျဖင့္ဝိုင္းခုတ္သျဖင့္ ေသဆံုးသူ ရဲတစ္ဦး၏ မိသားစုအား ေရႊညဝါဆရာေတာ္၊ ဦးဝီရသူ ႏွင့္ ပါေမာကၡ ဆရာေတာ္ တို႔မွ အလွဴေငြ သိန္း (၂၀) လွဴဒါန္း


Photo: ရြာသားမ်ား ဓားျဖင့္ဝိုင္းခုတ္သျဖင့္ ေသဆံုးသူ ရဲတစ္ဦး၏ မိသားစုအား ေရႊညဝါဆရာေတာ္၊ ဦးဝီရသူ ႏွင့္ ပါေမာကၡ ဆရာေတာ္ တို႔မွ အလွဴေငြ သိန္း (၂၀) လွဴဒါန္း
***********************************************

ဧရာ၀တီ တိုင္းေဒ သႀကီး၊ မအူပင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ မလက္တိုေက်းရြာ အုပ္စု၊ ပေလာင္ေက်းရြာ တြင္ေဖေဖာ္ ၀ါရီလ( ၂၆ )ရက္ေန႔က လယ္ယာေျမ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ ပဋိ ပကၡ မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရရွိ သူမ်ားႏွင့္ေသ ဆံုးသူ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦး၏ မိသား စုအားေရႊည၀ါ ဆရာေတာ္၊ ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူႏွင့္ မေကြး ဆရာေတာ္ ရွင္ပါေမာကၡ တို႔က အလွဴေငြ က်ပ္သိန္း (၂၀) ကို လွဴဒါန္းေထာက္ ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း အဆို ပါေဒသ သို႔သြားေရာက္ သတင္း ရယူေနေသာ The Messenger သတင္းေထာက္က သတင္းေပး ပို႔သည္။


“ႏွစ္ဘက္ လံုးက ဒဏ္ရာ ရတဲ့ လူေတြကို လွဴတာပါ။ ေရႊည၀ါ ဆရာေတာ္က က်ပ္(၁၀)သိန္း၊ ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူက က်ပ္(၁၀)သိန္း လွဴတယ္။ ဒဏ္ရာ ရသူ တစ္ဦးစီ ကိုေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း စီလွဴ တယ္။ေသဆံုး သြားတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ကို ရဲေက်ာ္ သူရဲ႕ မိသားစု ကိုေငြက်ပ္သံုး သိန္းေထာက္ ပံ့လွဴဒါန္းတယ္” ဟု၄င္းက ဆက္ေျပာ သည္။

ရဲ တပ္ဖြဲ႕၀င္ ကိုရဲေက်ာ္သူ မွာဦးေခါင္းတြင္ ဒဏ္ရာရ ရွိခဲ့သျဖင့္ ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီး ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရုံေၾကာ ဌာနသို႔ ညတြင္းခ်င္း ပို႔ေဆာင္ေပး ခဲ့ရၿပီး ဒဏ္ရာျပင္း ထန္သျဖင့္ေသ ဆံုးသြားေၾကာင္း ကိုမအူပင္ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲ တပ္ဖြဲ႕မွ တာ၀န္ ရွိသူ တစ္ဦးက ယေန႔ ညေန ပိုင္းက အတည္ျပဳေျပာၾကား ခဲ့သည္။
ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားသည္ ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ား ကိုအလွဴေငြေထာက္ ပံ့ခ်ီးျမင့္ရန္ေဆး ရံုသို႔ၾကြစဥ္ မအူပင္ၿမိဳ႕၊
(၃) ရပ္ကြက္၊ မင္းလမ္းရွိ ကိုေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ မလင္းလင္း တို႔ေနအိမ္တြင္ ေခတၱ သီတင္းသံုးကာ မလက္တို ေက်းရြာ အုပ္စုမွ လယ္သမား မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။လယ္သမား မ်ားမွျဖစ္ ပြားခဲ့ေသာ အေျခ အေန မ်ားကို ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားေလ်ာက္ ထား ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

The Messengerဧရာ၀တီ တိုင္းေဒ သႀကီး၊ မအူပင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ မလက္တိုေက်းရြာ အုပ္စု၊ ပေလာင္ေက်းရြာ တြင္ေဖေဖာ္ ၀ါရီလ( ၂၆ )ရက္ေန႔က လယ္ယာေျမ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ ပဋိ ပကၡ မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရရွိ သူမ်ားႏွင့္ေသ ဆံုးသူ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦး၏ မိသား စုအားေရႊည၀ါ ဆရာေတာ္၊ ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူႏွင့္ မေကြး ဆရာေတာ္ ရွင္ပါေမာကၡ တို႔က အလွဴေငြ က်ပ္သိန္း (၂၀) ကို လွဴဒါန္းေထာက္ ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း အဆို ပါေဒသ သို႔သြားေရာက္ သတင္း ရယူေနေသာ The Messenger သတင္းေထာက္က သတင္းေပး ပို႔သည္။


“ႏွစ္ဘက္ လံုးက ဒဏ္ရာ ရတဲ့ လူေတြကို လွဴတာပါ။ ေရႊည၀ါ ဆရာေတာ္က က်ပ္(၁၀)သိန္း၊ ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူက က်ပ္(၁၀)သိန္း လွဴတယ္။ ဒဏ္ရာ ရသူ တစ္ဦးစီ ကိုေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း စီလွဴ တယ္။ေသဆံုး သြားတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ကို ရဲေက်ာ္ သူရဲ႕ မိသားစု ကိုေငြက်ပ္သံုး သိန္းေထာက္ ပံ့လွဴဒါန္းတယ္” ဟု၄င္းက ဆက္ေျပာ သည္။

ရဲ တပ္ဖြဲ႕၀င္ ကိုရဲေက်ာ္သူ မွာဦးေခါင္းတြင္ ဒဏ္ရာရ ရွိခဲ့သျဖင့္ ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီး ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရုံေၾကာ ဌာနသို႔ ညတြင္းခ်င္း ပို႔ေဆာင္ေပး ခဲ့ရၿပီး ဒဏ္ရာျပင္း ထန္သျဖင့္ေသ ဆံုးသြားေၾကာင္း ကိုမအူပင္ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲ တပ္ဖြဲ႕မွ တာ၀န္ ရွိသူ တစ္ဦးက ယေန႔ ညေန ပိုင္းက အတည္ျပဳေျပာၾကား ခဲ့သည္။
ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားသည္ ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ား ကိုအလွဴေငြေထာက္ ပံ့ခ်ီးျမင့္ရန္ေဆး ရံုသို႔ၾကြစဥ္ မအူပင္ၿမိဳ႕၊
(၃) ရပ္ကြက္၊ မင္းလမ္းရွိ ကိုေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ မလင္းလင္း တို႔ေနအိမ္တြင္ ေခတၱ သီတင္းသံုးကာ မလက္တို ေက်းရြာ အုပ္စုမွ လယ္သမား မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။လယ္သမား မ်ားမွျဖစ္ ပြားခဲ့ေသာ အေျခ အေန မ်ားကို ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားေလ်ာက္ ထား ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

The Messenger

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...