ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျမန္မာ၀တ္စံုျမတ္ႏိုးတဲ့ ကုိရီးယားမင္းသမီး ေဂ်ာင္ဆုိေယာင္း

Wednesday, 27 February 2013

ျမန္မာ၀တ္စံုျမတ္ႏိုးတဲ့ ကုိရီးယားမင္းသမီး ေဂ်ာင္ဆုိေယာင္း


Photo: ျမန္မာ၀တ္စံုျမတ္ႏိုးတဲ့ ကုိရီးယားမင္းသမီး ေဂ်ာင္ဆုိေယာင္း

February 28, 2013

နာမည္ႀကီး ကိုရီးယားအမ်ိဳးသမီးသရုပ္ေဆာင္ ေဂ်ာင္ဆုိေယာင္း ဟာ
ျမန္မာျပည္ကို ေခတၱ ေရာက္ေန ပါတယ္။ အခုလို ေရာက္ရွိခိုက္မွာ သူ႔ကုိ ျမန္မာ၀တ္စံုကို ျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိး ၀တ္ဆင္ထားတဲ့ သတင္းနဲ႔ ဓာတ္ပံုကို ယေန႔ထုတ္ ေၾကးမုံ သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပလာပါတယ္။ 

ေဂ်ာင္ဆုိေယာင္းဟာ ရသစံုလင္ ေလာကတခြင္ဆုိတဲ့ အစီအစဥ္အတြက္
ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေရာက္ေနတာ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ၀တ္စံုနဲ႔ ျမန္မာ့ရုိးရာ အစားအစာကို ခံုခံုမင္မင္ ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏုိး ရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္တဲ့။နာမည္ႀကီး ကိုရီးယားအမ်ိဳးသမီးသရုပ္ေဆာင္ ေဂ်ာင္ဆုိေယာင္း ဟာ
ျမန္မာျပည္ကို ေခတၱ ေရာက္ေန ပါတယ္။ အခုလို ေရာက္ရွိခိုက္မွာ သူ႔ကုိ ျမန္မာ၀တ္စံုကို ျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိး ၀တ္ဆင္ထားတဲ့ သတင္းနဲ႔ ဓာတ္ပံုကို ယေန႔ထုတ္ ေၾကးမုံ သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပလာပါတယ္။

ေဂ်ာင္ဆုိေယာင္းဟာ ရသစံုလင္ ေလာကတခြင္ဆုိတဲ့ အစီအစဥ္အတြက္
ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေရာက္ေနတာ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ၀တ္စံုနဲ႔ ျမန္မာ့ရုိးရာ အစားအစာကို ခံုခံုမင္မင္ ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏုိး ရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္တဲ့။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...