ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: iPad သံုးၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ သြားနိုင္မည့္ ေမာင္းသူမဲ႔ကား

Wednesday, 27 February 2013

iPad သံုးၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ သြားနိုင္မည့္ ေမာင္းသူမဲ႔ကား

ယာဥ္ေမာင္းအကူ အညီမလိုဘဲ အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းနွင္နိုင္သည္ စက္ရုပ္ ကားကို iPad ျဖင့္ ထိန္း ခ်ဳပ္နိုင္ရန္
ေအာက္စဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ား က ထုတ္လုပ္နိုင္ ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ကားတြင္ သံုးဖက္ျမင္ ေျမပံုမ်ားနွင့္ ကမာၻ႔တည္ေနရာကို အလို အေလ်ာက္ ေဖာ္ျပနိုင္ေသာ ဂ်ီပီအက္စ္စနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳထားျပီး ေအာက္စပို႔မွ သုေတသီမ်ားက နစ္ဆန္း အီလက္ထရြန္းနစ္ ကားနွင့္ တူေသာ စက္ရုပ္ ကားကို တီထြင္ထားျပီး ကားထဲတြင္ အာရံုခံကိရိ ယာမ်ား တပ္ဆင္ထားသည္။

ကားထဲတြင္ တပ္ဆင္ ထားေသာ ကင္မရာမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထား ေသာေၾကာင့္ အတားအဆီမ်ားကို လိုသလိုေရွာင္ကြင္း သြားနိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းကားတြင္ တပ္ဆင္ ထား သည့္ ေလဆာေရာင္ျခည္ အာရံုခံ ကိရိယာမ်ားကလည္း အာရံုခံနိုင္စြမ္းကို ၁၃ ဆမွ် ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစသည္။ ယင္းကားကို ၿဂိဳလ္တု အခ်က္ျပ စနစ္မ်ားပါ ခ်ိတ္ဆက္ ထားေသာေၾကာင့္ အဆို ပါ ေမာင္းသူမဲ့ ကားသည္ ယာဥ္ေၾကာ က်ပ္သည့္ ကားမ်ားကို အလို အေလ်ာက္ ေရွာင္ရွား သြားနိုင္သည္။
From : Yoyarlay

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...