ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ခႏၶာကိုယ္အတြင္းမူးယစ္ေဆး၀ါးသယ္ေဆာင္သူ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးကိုဖမ္းမိ

Thursday, 21 February 2013

ခႏၶာကိုယ္အတြင္းမူးယစ္ေဆး၀ါးသယ္ေဆာင္သူ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးကိုဖမ္းမိ

Photo: ခႏၶာကိုယ္အတြင္းမူးယစ္ေဆး၀ါးသယ္ေဆာင္သူ
အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးကိုဖမ္းမိ

လားရႈိုး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၂၁။

လားရိွဳးၿမိဳ႕တြင္ ယမန္ေန႔ညေန ၅း၄၅နာရီ အခ်ိန္၌ လားရိွဳး
မူးယစ္(အထူး)အဖြဲ႔မွ ၿမိဳ႕တြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ႀကိဳတင္သတင္း ရရိွမႈအရ 
လားရိွဳးၿမိဳ႕မန္ဆူ ကား၀င္းအတြင္းရိွ ၾကယ္တံခြန္ ကားဂိတ္
တြင္မသကၤာသူ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးအား စစ္ေဆးကာ 
ဖမ္းဆီးနိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ 

ယင္းအမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးအား ပတ္၀န္းက်င္ရိွ အသိသက္ေသ
မ်ားနွင့္အတူ မူးယစ္(အထူး)ရဲစခန္းသို႔ ေခၚ၍ မူးယစ္ရဲေမမ်ား
က တရားခံအမ်ိဳးသမီး နွစ္ဦးတို႔အား တစ္ဦးစီ ရွာေဖြစစ္ေဆးခဲ႔ရာ မရန္ဆိုက္လန္႔ ၀တ္ဆင္ထားေသာ ေဘာ္လီအကႌ် အတြင္းမွ သို၀ွက္သယ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အျပာေရာင္ ပလပ္စတစ္ ကပ္ခြာ
အိတ္ျဖင့္ ထည့္ထားၿပီး ကြန္ဒံုးျဖင့္ ထုပ္ထားေသာ 88 နွင့္ 1 
စာတမ္း တစ္ဖက္စီပါ ပန္းေရာင္ စိတ္ၾကြ ရွဳးသြပ္ေဆးျပား 
၁၉၅ျပား ပါဝင္ေသာ အထုတ္ရွစ္ထုပ္၊ စုစုေပါင္းေဆးျပား 
၁၅၆၀ျပား၊ တန္ဘိုးေငြ တစ္ျပားလ်ွင္ ႏွစ္ေထာင္နွဳန္းျဖင့္ ၃၁သိန္း၂ေသာင္းက်ပ္ အေလးခ်ိန္၁၄၀.၄ဂရမ္ႏွင့္ မ၀ူရႊင္ရင္း
အား ရွာေဖြစစ္ေဆးရာ ၎၏ အမ်ိဳးသမီးအဂၤါအတြင္း၌ သို၀ွက္ သယ္ေဆာင္လာေသာ အျပာေရာင္ပလပ္စတစ္ ကပ္ခြာအိတ္ျဖင္႔
ထည့္ၿပီး ကြန္ဒံုျဖင့္ထုတ္ထားေသာ ပန္းေရာင္ စိတ္ၾကြရွဳးသြပ္
ေဆးျပား ၁၉၅၀ျပား ၊က်ပ္၃၉သိန္းဖိုး အေလးခ်ိန္ ၁၇၅.၅ဂရမ္
တို႔ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား ခႏၶာကိုယ္တြင္း၌ သို၀ွက္ သယ္ေဆာင္လာေသာ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ (၆)ရပ္ကြက္တြင္ 
ေနထိုင္သူ မရန္ဆိုင္လန္႔ႏွင့္ မဝူရႊင္ရင္းတို႔အား လားရိွဳးအမွတ္
(၁) ရဲစခန္းမွ မယ(ပ)၃၁/၂၀၁၃၊ မူးစိတ္ပုဒ္မ ၁၅/၁၉(က)အရ အမႈဖြင္႔အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ထားသည္ဟု သိရသည္။

ထြန္းထြန္း

The Myanma Ageလားရိွဳးၿမိဳ႕တြင္ ယမန္ေန႔ညေန ၅း၄၅နာရီ အခ်ိန္၌ လားရိွဳး
မူးယစ္(အထူး)အဖြဲ႔မွ ၿမိဳ႕တြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ႀကိဳတင္သတင္း ရရိွမႈအရ
လားရိွဳးၿမိဳ႕မန္ဆူ ကား၀င္းအတြင္းရိွ ၾကယ္တံခြန္ ကားဂိတ္
တြင္မသကၤာသူ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးအား စစ္ေဆးကာ
ဖမ္းဆီးနိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ယင္းအမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးအား ပတ္၀န္းက်င္ရိွ အသိသက္ေသ
မ်ားနွင့္အတူ မူးယစ္(အထူး)ရဲစခန္းသို႔ ေခၚ၍ မူးယစ္ရဲေမမ်ား
က တရားခံအမ်ိဳးသမီး နွစ္ဦးတို႔အား တစ္ဦးစီ ရွာေဖြစစ္ေဆးခဲ႔ရာ မရန္ဆိုက္လန္႔ ၀တ္ဆင္ထားေသာ ေဘာ္လီအကႌ် အတြင္းမွ သို၀ွက္သယ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အျပာေရာင္ ပလပ္စတစ္ ကပ္ခြာ
အိတ္ျဖင့္ ထည့္ထားၿပီး ကြန္ဒံုးျဖင့္ ထုပ္ထားေသာ 88 နွင့္ 1
စာတမ္း တစ္ဖက္စီပါ ပန္းေရာင္ စိတ္ၾကြ ရွဳးသြပ္ေဆးျပား
၁၉၅ျပား ပါဝင္ေသာ အထုတ္ရွစ္ထုပ္၊ စုစုေပါင္းေဆးျပား
၁၅၆၀ျပား၊ တန္ဘိုးေငြ တစ္ျပားလ်ွင္ ႏွစ္ေထာင္နွဳန္းျဖင့္ ၃၁သိန္း၂ေသာင္းက်ပ္ အေလးခ်ိန္၁၄၀.၄ဂရမ္ႏွင့္ မ၀ူရႊင္ရင္း
အား ရွာေဖြစစ္ေဆးရာ ၎၏ အမ်ိဳးသမီးအဂၤါအတြင္း၌ သို၀ွက္ သယ္ေဆာင္လာေသာ အျပာေရာင္ပလပ္စတစ္ ကပ္ခြာအိတ္ျဖင္႔
ထည့္ၿပီး ကြန္ဒံုျဖင့္ထုတ္ထားေသာ ပန္းေရာင္ စိတ္ၾကြရွဳးသြပ္
ေဆးျပား ၁၉၅၀ျပား ၊က်ပ္၃၉သိန္းဖိုး အေလးခ်ိန္ ၁၇၅.၅ဂရမ္
တို႔ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ား ခႏၶာကိုယ္တြင္း၌ သို၀ွက္ သယ္ေဆာင္လာေသာ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ (၆)ရပ္ကြက္တြင္
ေနထိုင္သူ မရန္ဆိုင္လန္႔ႏွင့္ မဝူရႊင္ရင္းတို႔အား လားရိွဳးအမွတ္
(၁) ရဲစခန္းမွ မယ(ပ)၃၁/၂၀၁၃၊ မူးစိတ္ပုဒ္မ ၁၅/၁၉(က)အရ အမႈဖြင္႔အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ထားသည္ဟု သိရသည္။

ထြန္းထြန္း

The Myanma Age

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...