ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: သမီးရွင္မိခင္ မ်ား မည္သို႔ မည္ပံု တားဆီးပိတ္ပင္ႏိုင္ႀကမည္ေလာ...(vedio)

Thursday, 21 February 2013

သမီးရွင္မိခင္ မ်ား မည္သို႔ မည္ပံု တားဆီးပိတ္ပင္ႏိုင္ႀကမည္ေလာ...(vedio)


Photo: ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး၊ အေဟာ့ဆံုး အတြင္းခံ၀တ္ ျပပြဲၾကီးမွ ဓာတ္ပံုမ်ား  ဒီ၀တ္စံုနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ပရိသတ္ေတြဘက္ကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေ၀ဖန္မႈေတြေတာ့ ရွိမွာပဲေလ။ ဒါေပမဲ့ ဒါက ျမန္မာျပည္မွာ ပထမဆံုးလုပ္တဲ့ အဆန္းအျပားပြဲ ျဖစ္ေနေတာ့ေလ။ ဒါကလည္း International န႔ဲ မီေအာင္ လုပ္ျဖစ္ေနတာ ဆိုေတာ့ ေကာင္းပါတယ္ ဟု ဆိုၾကတဲ့ ပြဲေလးပါ။  ယခင္တုန္းကေတာ့ အတြင္းခံေတြ ေၾကာ္ျငာရင္ေတာင္မွ ဒါမ်ိဳး မလုပ္ၾကေပမယ့္ နန္းခင္ေဇယ်ာ ေနာ က္ ပိုင္း ယဥ္ေက်းမႈတိုက္ပြဲေတြေတာ့ စျပီ လို႔ပဲ ဆိုရမွာေပါ့။ ေနာက္ထပ္ မစ္အင္တာနက္ေတြလည္း ေလ့က်င့္ေနၾကျပီဆုိေတာ့ ေနာင္မွာ ဒီထက္ေကာင္း တာေတြ ျမင္ေတြ႕ ရအံုးမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒူးမဲ၊ ေပါင္တုတ္၊ ဆင္ေျခေထာက္ျပပြဲၾကီးေပါ့။Oppositeyesဤသို႕ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေတြရွိလာေတာ့ ျမန္မာ့အႏုပညာေလာက ႏွင့္ သမီးရွင္မိခင္ မ်ား မည္သို႔ မည္ပံု တားဆီးပိတ္ပင္ႏိုင္ႀကမည္ေလာ....ေဖ်ာ္ျပမွေတာ္ကာက်ေပမို႔ နာမည္ႀကီးခ်င္လို႔ ဒီလို႔လုပ္သေလာ....ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး၊ အေဟာ့ဆံုး အတြင္းခံ၀တ္ ျပပြဲၾကီးမွ ဓာတ္ပံုမ်ား ဒီ၀တ္စံုနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ပရိသတ္ေတြဘက္ကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေ၀ဖန္မႈေတြေတာ့ ရွိမွာပဲေလ။ ဒါေပမဲ့
ဒါက ျမန္မာျပည္မွာ ပထမဆံုးလုပ္တဲ့ အဆန္းအျပားပြဲ ျဖစ္ေနေတာ့ေလ။ ဒါကလည္း International န႔ဲ မီေအာင္ လုပ္ျဖစ္ေနတာ ဆိုေတာ့ ေကာင္းပါတယ္ ဟု ဆိုၾကတဲ့ ပြဲေလးပါ။ ယခင္တုန္းကေတာ့ အတြင္းခံေတြ ေၾကာ္ျငာရင္ေတာင္မွ ဒါမ်ိဳး မလုပ္ၾကေပမယ့္ နန္းခင္ေဇယ်ာ ေနာ က္ ပိုင္း ယဥ္ေက်းမႈတိုက္ပြဲေတြေတာ့ စျပီ လို႔ပဲ ဆိုရမွာေပါ့။ ေနာက္ထပ္ မစ္အင္တာနက္ေတြလည္း ေလ့က်င့္ေနၾကျပီဆုိေတာ့ ေနာင္မွာ ဒီထက္ေကာင္း တာေတြ ျမင္ေတြ႕ ရအံုးမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒူးမဲ၊ ေပါင္တုတ္၊ ဆင္ေျခေထာက္ျပပြဲၾကီးေပါ့။Oppositeyes

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...