ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ငါးမန္းတို႔ ၅ မိုင္ေဝးလည္း ေသြးတစ္စက္အနံ႔ရႏိုင္

Monday, 25 February 2013

ငါးမန္းတို႔ ၅ မိုင္ေဝးလည္း ေသြးတစ္စက္အနံ႔ရႏိုင္


Photo: ငါးမန္းတို႔ ၅ မိုင္ေဝးလည္း ေသြးတစ္စက္အနံ႔ရႏိုင္

ေရထဲမွာ ငါးမန္းျဖဴမ်ားဟာ အနံ႔ခံေကာင္းတဲ့ သတၱဝါမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ငါးမိုင္ အကြာအေဝးမွာ ေသြးတစ္စက္ က်ရင္ေရာင္ ခ်က္ခ်င္းသိျပီး လိုက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အသားစား ငါးမန္းရွိတဲ့ေနရာေတြမွာ သြားလာခြင့္တားျမစ္ထားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

ယင္းငါးမန္းက လူကို စားရင္လည္း ခ်က္ခ်င္း အကုန္မစားပါဘူး။ အနည္းငယ္စားသံုးလို႔ စြန္႔ပစ္ထားျပီး အေတာ္ၾကာေတာ့ မွ ျပန္လည္စား သံုးပါတယ္။ သူ႔ရဲ ႔ အစာေခ်ျဖတ္ စနစ္က အလုပ္လုပ္မွု ေႏွးေကြး လို႔ ျဖစ္ပါ တယ္။ 

ေနာက္ျပီးေတာ့ ယင္းငါးမန္းမ်ားဟာ ေတြကရာ အကုန္စားတတ္တဲ့အတြက္ ဗိုက္ခြဲၾကည့္တဲ့အခါ တာရာ၊ စတီးနဲ႔ သံတိုသံစ၊ပလပ္စတစ္ မ်ားလည္း ျမင္ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ ယေန႔ အသားစား ငါးမန္းျဖဴမ်ားဟာ အေရအတြက္ ေလ်ာ့က်လာေၾကာင္း သိရါတယ္။ 
--
Ref: rarefacts
ရုိးရာေလးေရထဲမွာ ငါးမန္းျဖဴမ်ားဟာ အနံ႔ခံေကာင္းတဲ့ သတၱဝါမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ငါးမိုင္ အကြာအေဝးမွာ ေသြးတစ္စက္ က်ရင္ေရာင္ ခ်က္ခ်င္းသိျပီး လိုက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အသားစား ငါးမန္းရွိတဲ့ေနရာေတြမွာ သြားလာခြင့္တားျမစ္ထားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ယင္းငါးမန္းက လူကို စားရင္လည္း ခ်က္ခ်င္း အကုန္မစားပါဘူး။ အနည္းငယ္စားသံုးလို႔ စြန္႔ပစ္ထားျပီး အေတာ္ၾကာေတာ့ မွ ျပန္လည္စား သံုးပါတယ္။ သူ႔ရဲ ႔ အစာေခ်ျဖတ္ စနစ္က အလုပ္လုပ္မွု ေႏွးေကြး လို႔ ျဖစ္ပါ တယ္။

ေနာက္ျပီးေတာ့ ယင္းငါးမန္းမ်ားဟာ ေတြကရာ အကုန္စားတတ္တဲ့အတြက္ ဗိုက္ခြဲၾကည့္တဲ့အခါ တာရာ၊ စတီးနဲ႔ သံတိုသံစ၊ပလပ္စတစ္ မ်ားလည္း ျမင္ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ ယေန႔ အသားစား ငါးမန္းျဖဴမ်ားဟာ အေရအတြက္ ေလ်ာ့က်လာေၾကာင္း သိရါတယ္။
--
Ref: rarefacts
ရုိးရာေလး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...