ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၿသစတီးလ်ႏိုင္ငံသား ပန္းပုဆရာ Sam Jinks မွ ထုလုပ္ခဲ႕တဲ႕ အစစ္ႏွင့္ တူေသာ ပန္းပု ရုပ္တု

Tuesday, 5 February 2013

ၿသစတီးလ်ႏိုင္ငံသား ပန္းပုဆရာ Sam Jinks မွ ထုလုပ္ခဲ႕တဲ႕ အစစ္ႏွင့္ တူေသာ ပန္းပု ရုပ္တုအစစ္ႏွင့္ တူေသာ ပန္းပု ရုပ္တု

တကယ့္ အစစ္အတိုင္းပါပဲ။ ၾသစတီးလ်ႏိုင္ငံသား ပန္းပုဆရာ Sam Jinks မွ ထုလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ျပီး မယ္လ္ဘုန္းျမိဳ ႔က ပန္းပုျပပြဲ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွာ ပါဝင္ပါတယ္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္က စလုိ႔ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္စဥ္ ဝင္ေရာက္ျပသျပီး လူအစစ္ နီးနီး အသက္ဝင္လြန္းလို႔ Sam Jinks ကို သက္ရွိပန္းပု ထုလုပ္သူလို႔ေတာင္ တင္စား ေခၚဆုိၾကပါတယ္။ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္အရြယ္ရွိျပီး ျဖစ္ျပီး သူ႔ရဲ ႔ ပန္းပု လက္ရာမ်ားကို ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းက ပန္းပုလက္ရာ ဗိသုကာ ျပတိုက္နဲ႔ ျပခန္းမ်ားမွာ ျပသထားပါတယ္။

အျခားေသာ အသက္ဝင္လွတဲ့ သူ႔ရဲ ႔ ပန္းပုလက္ရာ မ်ားကို ေအာက္ပါ လခ့္မ်ားမွာ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရွု ႏိုင္ပါတယ္။

http://www.samjinks.com/

http://kwgallery.com/artist/sam-jinks/9
--
Internataional news for myanmar

Credit to : Internataional news for myanmar
https://www.facebook.com/excellencemedia

တကယ့္ အစစ္အတိုင္းပါပဲ။ ၾသစတီးလ်ႏိုင္ငံသား ပန္းပုဆရာ Sam Jinks မွ ထုလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ျပီး မယ္လ္
ဘုန္းျမိဳ ႔က ပန္းပုျပပြဲ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွာ ပါဝင္ပါတယ္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က စလုိ႔ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္စဥ္ ဝင္ေရာက္ျပသျပီး လူအစစ္ နီးနီး အသက္ဝင္လြန္းလို႔ Sam Jinks ကို သက္ရွိပန္းပု ထုလုပ္သူလို႔ေတာင္ တင္စား ေခၚဆုိၾကပါတယ္။ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္အရြယ္ရွိျပီး ျဖစ္ျပီး သူ႔ရဲ ႔ ပန္းပု လက္ရာမ်ားကို ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းက ပန္းပုလက္ရာ ဗိသုကာ ျပတိုက္နဲ႔ ျပခန္းမ်ားမွာ ျပသ
ထားပါတယ္။

အျခားေသာ အသက္ဝင္လွတဲ့ သူ႔ရဲ ႔ ပန္းပုလက္ရာ မ်ားကို ေအာက္ပါ လခ့္မ်ားမွာ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရွု ႏိုင္ပါ
တယ္။

Internataional news for myanmar

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...