ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေမွ်ာ္ရစ္ကမ္းေျခတြင္ ေ၀လငါးတစ္ေကာင္ ေသာင္တင္ (4 photos)

Tuesday, 19 March 2013

ေမွ်ာ္ရစ္ကမ္းေျခတြင္ ေ၀လငါးတစ္ေကာင္ ေသာင္တင္ (4 photos)

Photoထား၀ယ္-မတ္၁၉ ထား၀ယ္ခရိုင္၊ေလာင္းလံုးျမိဳ႔နယ္၊ေမွ်ာ္ရစ္ကမ္းေျခ(ကမ္းပနီ)တြင္ မတ္၁၆ရက္ေန႔က ေ၀လငါးအမ်ိဳးအစားငါးအေသေကာင္တစ္ေကာင္လာေရာက္ေသာင္တင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါ ေ၀လငါးသည္ ေခါင္းဖ်ားမွအျမီးဖ်ားအထိ (၄၂)ေပခန္႔ ရွည္ျပီး အခ်ိဳ႕ အသားမ်ားပဲ့ေၾကြေနျပီျဖစ္ရာ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္လနီးပါးခန္႔ကပင္ ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းေဒသခံေရလုပ္သား ကဆိုသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အတြင္းကလည္း (၃၆) ေပရွည္ ေ၀လငါးတစ္ေကာင္သည္ ေမာင္းမကန္အနီးရွိ သေဘာ့ဆိပ္ကမ္းေျခ တြင္ လာေရာက္ေသာင္တင္ခဲ့ျပီး၊ ၄င္းငါး၏ အရိုးစုကို ထား၀ယ္တကၠသိုလ္တြင္ျပသထားေၾကာင္းသိရသည္။ အျခားေ၀လငါး တစ္ေကာင္မွာလည္း ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ခန္႔က တီစစ္၊စမ္းလွမ္းကမ္းေျခတြင္ လာတင္ခဲ့ဖူးရာ အရိုးရရန္အတြက္ ေျမျမွဳပ္ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သတင္း - ဖိုေးဇာ္(ထား၀ယ္) ဓာတ္ပံု - ကိုျဖိဳး(သခ်ၤာ) ႏွင့္ ဖိုးေဇာ္(ထား၀ယ္) Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...