ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: "ထြက္ေပၚေနေသာ အြန္လိုင္းေပၚကသတင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒါရုိက္တာၾကည္ျဖဴရွင္ ရွင္းလင္း"

Thursday, 7 March 2013

"ထြက္ေပၚေနေသာ အြန္လိုင္းေပၚကသတင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒါရုိက္တာၾကည္ျဖဴရွင္ ရွင္းလင္း"


Photo: "ထြက္ေပၚေနေသာ အြန္လိုင္းေပၚကသတင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒါရုိက္တာၾကည္ျဖဴရွင္ ရွင္းလင္း"

''ေဖ့စ္ဘုတ္မွာ တက္ေနတဲ့ သတင္းေတြမွာဆုိ ကြၽန္မအေနနဲ႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္ အစည္းအေဝးလုပ္တယ္။ ေနာက္ အေမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ဆန္႔က်င္တဲ့အဖြဲ႕ေတြနဲ႔အခ်ိတ္အဆက္လုပ္တဲ့သတင္းေတြ တက္လာ တယ္ဆိုၿပီး ကြၽန္မကို ျပန္ ေျပာျပၾက တယ္။ပထမေတာ့ ကြၽန္မအေနနဲ႔ မေျဖ ရွင္းဘူးလို႔ စဥ္းစားတယ္။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆိုေတာ့ ကိုယ္လည္း မဟုတ္ဘူး ေလ။ေနာက္ လက္ရွိ ကြၽန္မတို႔ ပါတီ မွာရွိေနတဲ့ လူႀကီးေတြကအစ အေမ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္တိုင္ကလည္း ဒါမဟုတ္ဘူးဆိုတာ သိတယ္။ေျပာရရင္ ကြၽန္မက အႏုပညာ သမားပါ။အေမစုက ကြၽန္မကို ေျပာခဲ့ တယ္။ လူဆိုတာ တိုင္းျပည္ အတြက္ ျပည္သူအတြက္ အပင္ပန္းခံသင့္ရင္ ခံရတယ္။ တိုင္းျပည္အတြက္ ျပည္သူ အတြက္ ကိုယ္လုပ္ႏိုင္သေလာက္ အတိုင္း အတာအထိ လုပ္သင့္တယ္ လို႔ ေျပာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္မ အေနနဲ႔ ပါတီထဲဝင္ခဲ့တယ္။ ကြၽန္မ အေနနဲ႔လည္း အေကာင္းဆုံးျဖစ္ ေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့တယ္။ ပါတီထဲ ဝင္ ကတည္းက ကြၽန္မရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ က ဒါငါပရဟိတအလုပ္လုပ္တာပဲ၊'' လို႔ ေဖ့စ္ ဘုတ္မွာျပန္႔ေနတဲ့သတင္းေတြနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီးအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္ အမႈေဆာင္အဖဲြ႕ဥကၠ႒ ဒါ႐ိုက္တာ ၾကည္ျဖဴသွ်င္ကေျဖရွင္းလာပါတယ္။''ေဖ့စ္ဘုတ္မွာ တက္ေနတဲ့ သတင္းေတြမွာဆုိ ကြၽန္မအေနနဲ႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္ အစည္းအေဝးလုပ္တယ္။ ေနာက္ အေမေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ဆန္႔က်င္တဲ့အဖြဲ႕ေတြနဲ႔အခ်ိတ္အဆက္လုပ္တဲ့သတင္းေတြ တက္လာ တယ္ဆိုၿပီး ကြၽန္မကို ျပန္ ေျပာျပၾက တယ္။ပထမေတာ့ ကြၽန္မအေနနဲ႔ မေျဖ ရွင္းဘူးလို႔ စဥ္းစားတယ္။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆိုေတာ့ ကိုယ္လည္း မဟုတ္ဘူး ေလ။ေနာက္ လက္ရွိ ကြၽန္မတို႔ ပါတီ မွာရွိေနတဲ့ လူႀကီးေတြကအစ အေမ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္တိုင္ကလည္း ဒါမဟုတ္ဘူးဆိုတာ သိတယ္။ေျပာရရင္ ကြၽန္မက အႏုပညာ သမားပါ။အေမစုက ကြၽန္မကို ေျပာခဲ့ တယ္။ လူဆိုတာ တိုင္းျပည္ အတြက္ ျပည္သူအတြက္ အပင္ပန္းခံသင့္ရင္ ခံရတယ္။ တိုင္းျပည္အတြက္ ျပည္သူ အတြက္ ကိုယ္လုပ္ႏိုင္သေလာက္ အတိုင္း အတာအထိ လုပ္သင့္တယ္ လို႔ ေျပာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္မ အေနနဲ႔ ပါတီထဲဝင္ခဲ့တယ္။ ကြၽန္မ အေနနဲ႔လည္း အေကာင္းဆုံးျဖစ္ ေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့တယ္။ ပါတီထဲ ဝင္ ကတည္းက ကြၽန္မရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ က ဒါငါပရဟိတအလုပ္လုပ္တာပဲ၊'' လို႔ ေဖ့စ္ ဘုတ္မွာျပန္႔ေနတဲ့သတင္းေတြနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီးအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္ အမႈေဆာင္အဖဲြ႕ဥကၠ႒ ဒါ႐ိုက္တာ ၾကည္ျဖဴသွ်င္ကေျဖရွင္းလာပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...