ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၁၂ ႏွစ္ၾကာ အစာငတ္ခံဆႏၵျပသူ အိႏိၵယအမ်ဳိးသမီး တရားစဲြခံရ

Thursday, 7 March 2013

၁၂ ႏွစ္ၾကာ အစာငတ္ခံဆႏၵျပသူ အိႏိၵယအမ်ဳိးသမီး တရားစဲြခံရ

Photo: ၁၂ ႏွစ္ၾကာ အစာငတ္ခံဆႏၵျပသူ အိႏိၵယအမ်ဳိးသမီး တရားစဲြခံရ
Thursday, March 7, 2013

ႏုိင္ငံတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသတြင္း လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံရမႈကုိကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ အစာငတ္ခံဆႏၵ့ျပသူ အိႏိၵယအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး တရားစဲြဆုိခံရေၾကာင္း သိရသည္။
အသက္ ၄ဝ အရြယ္ အုိင္ရြန္ရွာမီလာ အမည္ရ အဆုိပါအမ်ဳိး သမီးမွာ ၁၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း မည္သည့္အစာကုိမွ် မစားခဲ့ရာ အာဏာပိုင္မ်ားမွ အတင္းအက်ပ္ အစာပိုက္သြင္းၿပီး ေနာက္မိမိကုိယ္ကို သတ္ေသရန္ 
ႀကံစည္မႈျဖင့္ စဲြဆုိခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

အိႏိၵယတပ္မေတာ္ အထူးခြင့္ျပဳအာဏာ အက္ဥပေဒကုိ ဆန္႔ က်င္၍ မဏိပူရနယ္တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ လူမသိသူမသိ အျဖစ္မွ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ဟိုးဟိုးေက်ာ္သြားခဲ့ရသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒအရ ကက္ရွမီးယားႏွင့္ ႏုိင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ားမွ တရားစဲြဆုိ ျခင္း မခံရဘဲမသကၤာသူမ်ားကုိ ပစ္ သတ္ခြင့္ႏွင့္စစ္ေသြးၾကြ ဟုမသကၤာ ပါကဝရမ္းမပါဘဲ ဖမ္းဆီးခြင့္ရိွသကဲ့သို႔ ရဲတပ္ဖဲြ႕တြင္ 
လည္း စိတ္တုိင္းက် ရွာေဖြဖမ္းဆီးခြင့္ရိွသည္။

ရွာမီလာမွ အဆိုပါဥပေဒကို မႏွစ္ၿမိဳ႕၍ အစာငတ္ခံဆႏၵျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ရာ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၄ ရက္က မဏိပူရနယ္ အင္ဖာၿမိဳ႕ တြင္ စားခဲ့သည့္ အစာအၿပီး သူမမည္သည္ကိုမွ် မစားခဲ့ဟု ဆိုသည္။

ဆႏၵျပအၿပီး သံုးရက္အၾကာတြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး ႏွာေခါင္းပိုက္တပ္၍ အစာေရဆာ သြင္းခံခဲ့ရရာ တစ္ႏွစ္ အတြင္း မိမိသေဘာ အေလ်ာက္ အစာ ျပန္စားလွ်င္ ေထာင္မွလႊတ္ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မစားခဲ့၍ အ
က်ဥ္းမွ မလႊတ္ခဲ့ေပ။

''ကြၽန္မ အသက္ရွင္ခ်င္ပါ တယ္။ ကိုယ့္အသက္ကိုယ္ မႏုတ္ လိုပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ တရားမွ်တမႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္ပါတယ္''ဟု ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ပီတီအိုင္သတင္း တစ္ရပ္က ဆုိသည္။

တရားသူႀကီးက ေမ ၂၂ ရက္ ေန႔သို႔ ခ်ိန္းဆုိလိုက္ရာ ၎အေန ႏွင့္ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္က်ခံရဖြယ္ ရိွသည္။
ဥပေဒေရးရာ ဝန္ႀကီး အက္ဝီ နီ ကူးမားကမူ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အား ၿဖိဳခြင္းရာတြင္ အထူးအာဏာ လိုအပ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေျပာၾကား ရာ၌ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးကိစကိစၥမ်ားမွာ

ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ နယ္ေျမအတြင္းအထူး အေရးပါသျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ 
အခြင့္ အာဏာေပးထားရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။ မဏိပူရနယ္ခံ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ေက်ာင္းသားမ်ားက အိႏိၵယတပ္မေတာ္ အေနျဖင့္
အၾကြင္းမဲ့အာဏာသံုး၍ အရပ္သားမ်ားကုိ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား
သဖြယ္ ဆက္ဆံသည္ကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ၾကသည္။

Ref: AP News
Popular Myanmar News Journal
ႏုိင္ငံတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသတြင္း လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံရမႈကုိကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ အစာငတ္ခံဆႏၵ့ျပသူ အိႏိၵယအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး တရားစဲြဆုိခံရေၾကာင္း သိရသည္
အသက္ ၄ဝ အရြယ္ အုိင္ရြန္ရွာမီလာ အမည္ရ အဆုိပါအမ်ဳိး သမီးမွာ ၁၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း မည္သည့္အစာကုိမွ် မစားခဲ့ရာ အာဏာပိုင္မ်ားမွ အတင္းအက်ပ္ အစာပိုက္သြင္းၿပီး ေနာက္မိမိကုိယ္ကို သတ္ေသရန္
ႀကံစည္မႈျဖင့္ စဲြဆုိခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

အိႏိၵယတပ္မေတာ္ အထူးခြင့္ျပဳအာဏာ အက္ဥပေဒကုိ ဆန္႔ က်င္၍ မဏိပူရနယ္တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ လူမသိသူမသိ အျဖစ္မွ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ဟိုးဟိုးေက်ာ္သြားခဲ့ရသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒအရ ကက္ရွမီးယားႏွင့္ ႏုိင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ားမွ တရားစဲြဆုိ ျခင္း မခံရဘဲမသကၤာသူမ်ားကုိ ပစ္ သတ္ခြင့္ႏွင့္စစ္ေသြးၾကြ ဟုမသကၤာ ပါကဝရမ္းမပါဘဲ ဖမ္းဆီးခြင့္ရိွသကဲ့သို႔ ရဲတပ္ဖဲြ႕တြင္
လည္း စိတ္တုိင္းက် ရွာေဖြဖမ္းဆီးခြင့္ရိွသည္။

ရွာမီလာမွ အဆိုပါဥပေဒကို မႏွစ္ၿမိဳ႕၍ အစာငတ္ခံဆႏၵျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ရာ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၄ ရက္က မဏိပူရနယ္ အင္ဖာၿမိဳ႕ တြင္ စားခဲ့သည့္ အစာအၿပီး သူမမည္သည္ကိုမွ် မစားခဲ့ဟု ဆိုသည္။

ဆႏၵျပအၿပီး သံုးရက္အၾကာတြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး ႏွာေခါင္းပိုက္တပ္၍ အစာေရဆာ သြင္းခံခဲ့ရရာ တစ္ႏွစ္ အတြင္း မိမိသေဘာ အေလ်ာက္ အစာ ျပန္စားလွ်င္ ေထာင္မွလႊတ္ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မစားခဲ့၍ အ
က်ဥ္းမွ မလႊတ္ခဲ့ေပ။

''ကြၽန္မ အသက္ရွင္ခ်င္ပါ တယ္။ ကိုယ့္အသက္ကိုယ္ မႏုတ္ လိုပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ တရားမွ်တမႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္ပါတယ္''ဟု ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ပီတီအိုင္သတင္း တစ္ရပ္က ဆုိသည္။

တရားသူႀကီးက ေမ ၂၂ ရက္ ေန႔သို႔ ခ်ိန္းဆုိလိုက္ရာ ၎အေန ႏွင့္ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္က်ခံရဖြယ္ ရိွသည္။
ဥပေဒေရးရာ ဝန္ႀကီး အက္ဝီ နီ ကူးမားကမူ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အား ၿဖိဳခြင္းရာတြင္ အထူးအာဏာ လိုအပ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေျပာၾကား ရာ၌ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးကိစကိစၥမ်ားမွာ

ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ နယ္ေျမအတြင္းအထူး အေရးပါသျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔
အခြင့္ အာဏာေပးထားရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။ မဏိပူရနယ္ခံ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ေက်ာင္းသားမ်ားက အိႏိၵယတပ္မေတာ္ အေနျဖင့္
အၾကြင္းမဲ့အာဏာသံုး၍ အရပ္သားမ်ားကုိ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား
သဖြယ္ ဆက္ဆံသည္ကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ၾကသည္။

Ref: AP News
Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...