ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အိပ္ေနရင္း ေျမၿပိဳက် ကာ က်င္းေပါက္ ထဲ က်သြားသူကို ကယ္ဆယ္ဖို႕ ဖေလာ္ရီဒါ ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ား လက္ေလွ်ာ႕လိုက္ရ

Sunday, 3 March 2013

အိပ္ေနရင္း ေျမၿပိဳက် ကာ က်င္းေပါက္ ထဲ က်သြားသူကို ကယ္ဆယ္ဖို႕ ဖေလာ္ရီဒါ ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ား လက္ေလွ်ာ႕လိုက္ရ

အိပ္ေနရင္း ေျမၿပိဳက် ကာ က်င္းေပါက္ ထဲ က်သြား ကို ကယ္ဆယ္ ေရး ဖေလာ္ရီဒါ တြင္ လက္ေလွ်ာ့ 

ဂ်ဖ္ဘုရွ္ သည္ ၾကာသပေတးေန ့ ညက ဖေလာ္ရီဒါ ျပည္နယ္ ဆဖ္နာ တြင္
ရွိ ၎ ၏ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ ႏွစ္ မ်ား က ပံုစံ အတိုင္း ေဆာက္ထားသည့္ အိမ္ တြင္ အိမ္ေပ်ာ္ ေနစဥ္ အတြင္း ေျမၿပိဳ က် မႈ ေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆံုးသြား ခဲ့သည္။  ဂ်ဖ္ဘုရွ္ အိပ္ခန္း ေအာက္တည့္တည့္ ရွိ ေျမ ၿပိဳ က်မႈ တြင္ ဘုရွ္သည္ စူးစူး၀ါး၀ါး ေအာ္ ဟစ္သံ ႏွင့္ အတူ တြင္းထဲ သို ့ က်သြား သည္
ဟု သူ ၏ အကို ျဖစ္သူ ဂ်ရမီး ဘုရွ္ က ေျပာသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္ အကို ့ အိပ္ခန္း ေအာက္ တည့္ တည့္ မွ ျဖစ္တာ သူ ေရာ သူ ့ အိပ္ခန္း ထဲ က ပစၥည္း ေတြ ေရာ အကုန္ ပါသြားတယ္ ဟု Fox သတင္း ကို
ေျပာသည္။ 

ဖေလာ္ရီဒါ အာဏာ ပိုင္မ်ား က အသက္ ရွင္လွ်က္ ကယ္ဆယ္ ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစား ၾကေသာ္ လည္း ယေန ့ထို အႀကံအစည္ ကို လက္ေလွ်ာ့ လိုက္
သည္ ေပ ၆၀ အနက္ရွိ ၾကြင္းထဲ သို ့ ဆင္းကာ မနက္ ျဖန္ တြင္ အေလာင္းကို ျပန္ လည္ ရရွိ ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစား မည္ျဖစ္သည္။

ဂ်ဖ္ဘုရွ္ သည္ ၾကာသပေတးေန ့ ညက ဖေလာ္ရီဒါ ျပည္နယ္ ဆဖ္နာ တြင္ ရွိ ၎ ၏ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ ႏွစ္
 မ်ားကပံုစံအတိုင္းေဆာက္ထားသည့္ အိမ္ တြင္ အိမ္ေပ်ာ္ ေနစဥ္ အတြင္း ေျမၿပိဳ က် မႈ ေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆံုးသြား ခဲ့သည္။ ဂ်ဖ္ဘုရွ္ အိပ္ခန္း ေအာက္တည့္တည့္ ရွိ ေျမ ၿပိဳ က်မႈ တြင္ ဘုရွ္သည္ စူးစူး၀ါး၀ါး ေအာ္ ဟစ္သံ ႏွင့္ အတူ တြင္းထဲ သို ့ က်သြား သည္ ဟု သူ ၏ အကို
 ျဖစ္သူ ဂ်ရမီး ဘုရွ္ က ေျပာသည္။

ကၽြန္ေတာ္ အကို ့ အိပ္ခန္း ေအာက္ တည့္ တည့္ မွ ျဖစ္တာ သူ ေရာ သူ ့ အိပ္ခန္း ထဲ က ပစၥည္း ေတြ ေရာ အကုန္ ပါသြားတယ္ ဟု Fox သတင္း ကို ေျပာသည္။

ဖေလာ္ရီဒါ အာဏာ ပိုင္မ်ား က အသက္ ရွင္လွ်က္ ကယ္ဆယ္ ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစား ၾကေသာ္ လည္း ယေန ့ထို အႀကံအစည္ ကို လက္ေလွ်ာ့ လိုက္ သည္ ေပ ၆၀ အနက္ရွိ ၾကြင္းထဲ သို ့ ဆင္းကာ မနက္ ျဖန္ တြင္ အေလာင္းကို ျပန္ လည္ ရရွိ ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစား မည္ျဖစ္သည္။
RND: 4.3.2013
Freedom News Group(Burma)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...