ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထက္ထက္မိုးဦး၊ ဇူးျမတ္ထက္ ႏွင့္ သမီးေလး စစ္လြန္း၀တီထက္

Sunday, 3 March 2013

ထက္ထက္မိုးဦး၊ ဇူးျမတ္ထက္ ႏွင့္ သမီးေလး စစ္လြန္း၀တီထက္

Myanmar Celebrity Family: Zu Myat Htet, Htet Htet Moe Oo & Sit Lon Wadi HtetMyanmar Celebrity Family: Zu Myat Htet, Htet Htet Moe Oo & Sit Lon Wadi Htet
On February 27, 2013.
At Htet Htet Moe Oo's Residence, in Yangon.

Photos By Wai Yan.
Photos of MyanmarCelebrity.Com

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...