ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဆင္စြယ္ေရာင္း၀ယ္မႈ ပိတ္ပင္ဖုိ႔ ထုိင္းဆံုုးျဖတ္

Sunday, 3 March 2013

ဆင္စြယ္ေရာင္း၀ယ္မႈ ပိတ္ပင္ဖုိ႔ ထုိင္းဆံုုးျဖတ္


Photo: ဆင္စြယ္ေရာင္း၀ယ္မႈ ပိတ္ပင္ဖုိ႔ ထုိင္းဆံုုးျဖတ္ 
Monday, March 4, 2013

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ဆင္စြယ္ကုန္ကူးမႈ ပေပ်ာက္ေရး လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ 
ထိုင္းႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလက္ရွင္နာ၀ပ္ က ကတိျပဳေျပာဆို
လိုက္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔အညီ ဆင္စြယ္ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမႈကို ရပ္တန္႔ေစေရးအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလက္က ေျပာလိုက္တာပါ။  

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းမွာရွိတဲ့ ဆင္႐ိုင္းေတြေရာ၊ တျခားဆင္ေတြနဲ႔ အာဖရိကဆင္ေတြကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္း သူမက ေျပာပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ရွားပါး ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေတြနဲ႔ သစ္ပင္ပန္းမံေတြ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာညီလာခံ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းမွာ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အခုလို ေျပာလိုက္တာပါ။

သူမရဲ႕အစိုးရအေနနဲ႔ ဆင္စြယ္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈအေပၚ ဥပေဒအရ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ယင္းလက္ က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံၿပီးရင္ ကမၻာမွာ ဆင္စြယ္ေမွာင္ခိုေရာင္းခ်မႈ ဒုတိယအမ်ားဆံုးလိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္တယ္လို႔ ကမၻာ့ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔က မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။

ဓာတ္ပုံ - ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ ဖမ္းဆီးသိမ္းယူခဲ့တဲ့ ကင္ညာႏိုင္ငံက ဆင္စြယ္မ်ား။

ဗီြအုိေအထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ဆင္စြယ္ကုန္ကူးမႈ ပေပ်ာက္ေရး လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔
ထိုင္းႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလက္ရွင္နာ၀ပ္ က ကတိျပဳေျပာဆို
လိုက္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔အညီ ဆင္စြယ္ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမႈကို ရပ္တန္႔ေစေရးအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလက္က ေျပာလိုက္တာပါ။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းမွာရွိတဲ့ ဆင္႐ိုင္းေတြေရာ၊ တျခားဆင္ေတြနဲ႔ အာဖရိကဆင္ေတြကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္း သူမက ေျပာပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ရွားပါး ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေတြနဲ႔ သစ္ပင္ပန္းမံေတြ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာညီလာခံ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းမွာ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အခုလို ေျပာလိုက္တာပါ။

သူမရဲ႕အစိုးရအေနနဲ႔ ဆင္စြယ္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈအေပၚ ဥပေဒအရ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ယင္းလက္ က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံၿပီးရင္ ကမၻာမွာ ဆင္စြယ္ေမွာင္ခိုေရာင္းခ်မႈ ဒုတိယအမ်ားဆံုးလိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္တယ္လို႔ ကမၻာ့ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔က မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။

ဓာတ္ပုံ - ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ ဖမ္းဆီးသိမ္းယူခဲ့တဲ့ ကင္ညာႏိုင္ငံက ဆင္စြယ္မ်ား။

ဗီြအုိေအ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...