ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အင္းေလးေဒသမွ ဘုရားေရႊဆိုင္းကန္ထရိုက္ပိုင္ရွင္တပည့္္ႏွင့္ ဘုရားေရႊဆိုင္းေစ်းသည္၏ပဋိပကၡ

Monday, 4 March 2013

အင္းေလးေဒသမွ ဘုရားေရႊဆိုင္းကန္ထရိုက္ပိုင္ရွင္တပည့္္ႏွင့္ ဘုရားေရႊဆိုင္းေစ်းသည္၏ပဋိပကၡ


Photo: အင္းေလးေဒသမွ ဘုရားေရႊဆိုင္းကန္ထရိုက္ပိုင္ရွင္တပည့္္ႏွင့္ ဘုရားေရႊဆိုင္းေစ်းသည္၏ပဋိပကၡ

ေညာင္ေရႊ၊ မတ္ ၅။

အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားမွ ေရႊဆိုင္းကန္ထရုိက္တပည့္ႏွင့္ ေစ်းသည္မ်ား စကားမ်ားရာမွ ေစ်းသည္အမ်ိဳးသမီး (၇) ဦးအား ပုဒ္မ(၄၄၀)ျဖင့္ ဖမ္ဆီးထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၂၆.၂.၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ တာေလးတိုက္နယ္၊ ရြာမေက်းရြာတြင္ မီးေလာင္ေနေသာေၾကာင့္ အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားေပၚမွ ေရႊဆိုင္းေရာင္း အသံခ်ဲ႕စက္အား အသံတိုးေပးရန္ ဦးစိုးေမာင္ အသက္ ၅၀ခန္႔ (ပန္း၊ ဆြမ္းေတာ္ေရာင္း)မွ သြားေရာက္ေျပာဆိုရာတြင္ ေရႊဆိုင္းကန္ထရိုက္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္းတပည့္ အသက္(၂၅)၀န္းက်င္ လူငယ္မွ ရိုင္းျပစြာ ေျပာဆိုခုံႏွင့္ရုိက္ကာရန္မူသျဖင့္ ေရႊေရာင္းေစ်းသည္အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ စကားမ်ားၾကၿပီး ခုံက်ဳိးကာ ေရႊေရာင္းအသံခ်ဲ႕စက္ႀကိဳးမ်ား ျပဳတ္ထြက္သည္ကို နမ့္ပန္ရဲစခန္းမွ မခိုင္ (၃၉)ႏွစ္၊ မျဖဴေလး (၃၇)ႏွစ္၊ မမိငယ္ အသက္(၃၅)ႏွစ္၊ သန္းသန္းဦး(ခ)ကင္းပိုင္ (၂၄)ႏွစ္၊ မခင္မ်ဳိးျဖဴ (၁၇)ႏွစ္၊ မယ္ပိုင္ (၂၇)ႏွစ္၊ ေရႊငယ္ (၃၈)ႏွစ္၊ (၇)ဦးအား စေနေန႕တြင္ဖမ္းဆီးကာ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ရုံးထုတ္ကာ ယမန္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေရႊေရာင္းေစ်းသည္တစ္ဦးမွ ေျပာသည္။

အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘုရားတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း(၅၀)ေက်ာ္မွ ယေန႔တိုင္ ေရႊေရာင္းအလုပ္ျဖင့္ အသက္ေမြးမွဳျပဳခဲ့ၾကသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၅ လခန္႕မွစကာ ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္း(ခ)တရုတ္ႀကီးဆိုသူသည္ ဘုရားေဂါပကထံမွ ေရႊဆိုင္းကန္ထရိုက္ရသည္ဟုဆိုကာ ဘုရားတြင္ အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ ေရႊေရာင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ အစဥ္ေရာင္းခ်လာခဲ့သည့္ ေဒသခံေရႊေစ်းသည္မ်ားႏွင့္လည္း မၾကာခဏရန္ျဖစ္ကာ ဘုရားေပၚမွလည္း ညစ္ညမ္းစြာျပဳမူရန္စေၾကာင္း၊ ေဒသခံေရႊေစ်းသည္မ်ားကို ဖမ္းဆီးထိပ္တုံးခတ္ေၾကာင္း ေဒသခံေရႊေစ်းသည္မ်ား ပညာမတတ္ မသိနားမလည္ ေၾကာက္တတ္မွဳေပၚတြင္ ရဲအားကိုးျဖင့္ နည္းမ်ဳိးစုံ ႏွိပ္ကြက္မွဳမ်ားလည္းရွိေနေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိတြင္လည္း ေရႊေရာင္းကန္ထရိုက္ႏွင့္ ေစ်းသည္ပဋိပကၡအားလည္း ယခုကဲ့သို႔ သားသည္မိခင္ႏွင့္ ငယ္ရြယ္သူအမ်ိဳးသမီးေလးမ်ားအား မတရားဖိႏွိပ္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း မိသားစုမ်ားမွာလည္း ဒုကၡမ်ဳိးစုံ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ေရႊေစ်းသည္တစ္ဦးမွေျပာသည္။

Hinthata HumanRightsေညာင္ေရႊ၊ မတ္ ၅။

အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားမွ ေရႊဆိုင္းကန္ထရုိက္တပည့္ႏွင့္ ေစ်းသည္မ်ား စကားမ်ားရာမွ ေစ်းသည္အမ်ိဳးသမီး (၇) ဦးအား ပုဒ္မ(၄၄၀)ျဖင့္ ဖမ္ဆီးထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၂၆.၂.၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ တာေလးတိုက္နယ္၊ ရြာမေက်းရြာတြင္ မီးေလာင္ေနေသာေၾကာင့္ အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားေပၚမွ ေရႊဆိုင္းေရာင္း အသံခ်ဲ႕စက္အား အသံတိုးေပးရန္ ဦးစိုးေမာင္ အသက္ ၅၀ခန္႔ (ပန္း၊ ဆြမ္းေတာ္ေရာင္း)မွ သြားေရာက္ေျပာဆိုရာတြင္ ေရႊဆိုင္းကန္ထရိုက္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္းတပည့္ အသက္(၂၅)၀န္းက်င္ လူငယ္မွ ရိုင္းျပစြာ ေျပာဆိုခုံႏွင့္ရုိက္ကာရန္မူသျဖင့္ ေရႊေရာင္းေစ်းသည္အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ စကားမ်ားၾကၿပီး ခုံက်ဳိးကာ ေရႊေရာင္းအသံခ်ဲ႕စက္ႀကိဳးမ်ား ျပဳတ္ထြက္သည္ကို နမ့္ပန္ရဲစခန္းမွ မခိုင္ (၃၉)ႏွစ္၊ မျဖဴေလး (၃၇)ႏွစ္၊ မမိငယ္ အသက္(၃၅)ႏွစ္၊ သန္းသန္းဦး(ခ)ကင္းပိုင္ (၂၄)ႏွစ္၊ မခင္မ်ဳိးျဖဴ (၁၇)ႏွစ္၊ မယ္ပိုင္ (၂၇)ႏွစ္၊ ေရႊငယ္ (၃၈)ႏွစ္၊ (၇)ဦးအား စေနေန႕တြင္ဖမ္းဆီးကာ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ရုံးထုတ္ကာ ယမန္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေရႊေရာင္းေစ်းသည္တစ္ဦးမွ ေျပာသည္။

အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘုရားတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း(၅၀)ေက်ာ္မွ ယေန႔တိုင္ ေရႊေရာင္းအလုပ္ျဖင့္ အသက္ေမြးမွဳျပဳခဲ့ၾကသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၅ လခန္႕မွစကာ ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္း(ခ)တရုတ္ႀကီးဆိုသူသည္ ဘုရားေဂါပကထံမွ ေရႊဆိုင္းကန္ထရိုက္ရသည္ဟုဆိုကာ ဘုရားတြင္ အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ ေရႊေရာင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ အစဥ္ေရာင္းခ်လာခဲ့သည့္ ေဒသခံေရႊေစ်းသည္မ်ားႏွင့္လည္း မၾကာခဏရန္ျဖစ္ကာ ဘုရားေပၚမွလည္း ညစ္ညမ္းစြာျပဳမူရန္စေၾကာင္း၊ ေဒသခံေရႊေစ်းသည္မ်ားကို ဖမ္းဆီးထိပ္တုံးခတ္ေၾကာင္း ေဒသခံေရႊေစ်းသည္မ်ား ပညာမတတ္ မသိနားမလည္ ေၾကာက္တတ္မွဳေပၚတြင္ ရဲအားကိုးျဖင့္ နည္းမ်ဳိးစုံ ႏွိပ္ကြက္မွဳမ်ားလည္းရွိေနေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိတြင္လည္း ေရႊေရာင္းကန္ထရိုက္ႏွင့္ ေစ်းသည္ပဋိပကၡအားလည္း ယခုကဲ့သို႔ သားသည္မိခင္ႏွင့္ ငယ္ရြယ္သူအမ်ိဳးသမီးေလးမ်ားအား မတရားဖိႏွိပ္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း မိသားစုမ်ားမွာလည္း ဒုကၡမ်ဳိးစုံ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ေရႊေစ်းသည္တစ္ဦးမွေျပာသည္။

Hinthata HumanRights

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...