ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေရခဲေသတၲာတြင္ ကပ္ထားသည့္ သံလိုက္ ၄၂ ခုကို မ်ိဳခ်ခဲ႕တဲ႕ ကေလးငယ္

Saturday, 2 March 2013

ေရခဲေသတၲာတြင္ ကပ္ထားသည့္ သံလိုက္ ၄၂ ခုကို မ်ိဳခ်ခဲ႕တဲ႕ ကေလးငယ္


ကေလးငယ္က ေရခဲေသတၲာတြင္ ကပ္ထားသည့္ သံလိုက္ ၄၂ ခုကို မ်ိဳခ်

 BY GOOD HEALTH

႐ုရွားသူ မိခင္ျဖစ္သူက သူမရဲ႕ ၁၆လ အရြယ္ကေလး ငယ္အနီးမွ ခြာၿပီးမီးဖိုး ေခ်ာင္ထဲဝင္ ေနစဥ္မိနစ္ ပိုင္း အတြင္း သူမရဲ႕အိမ္ထဲက ေရခဲေသတၲာမွာ ကပ္ထား တဲ့ သံလိုက္ေတြ အားလံုးေပ်ာက္ ဆံုးသြားတာကို သတိထားမိ တဲ့အတြက္ သူမရဲ႕ကေလးကို ေခၚကာ နီးစပ္ရာ ေဆးခန္းသို႔ သြားေရာက္ျပ သခဲ့ၿပီး ဓာတ္မွန္ လမ္းေလွ်ာက္ တတ္စအရြယ္ ကေလးငယ္က ေရခဲ ေသတၲာတြင္ ကပ္ထားသည့္ သံလိုက္ ၄၂ ကို မ်ိဳခ် ေရွာက္ရည္ေသာက္ ျခင္း၏အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ား ႐ိုက္ ၾကည့္ရာ ကေလးငယ္ရဲ႕ ဝမ္းဗိုက္အတြင္း ေသး ငယ္တဲ့ သံလိုက္အဝိုင္း တံုးေလးေတြ အမ်ား အျပား ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ကေလး ကိုနီးစပ္ ရာေဆး ႐ံုသို႔ေခၚသြားၿပီး ခ်က္ခ်င္းခြဲ စိတ္မႈခံယူ ခဲ့ရပါတယ္။ ခြဲစိတ္ကုသ ဆရာဝန္က ကေလးရဲ႕အစာ ေျခစနစ္ အတြင္း သံလိုက္တံုး ၄၂ ခုကို ေတြ႕ရွိခဲ့ကာ ဖယ္ ထုတ္ေပး ခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုၿပီးသူ႔အ ေနနဲ႔တစ္ႏွစ္ အတြင္းမွာ ဒီလိုကေလး ငယ္ေတြရဲ႕ ဝမ္းဗိုက္တြင္းက သံလိုက္တံုး အပါအဝင္ ျပင္ပပစၥည္း အမ်ားအျပားကို ထုတ္ယူေပးခဲ့ ရတယ္လို႔ ေျပာျပပါတယ္။
လမ္း ေလွ်ာက္ တတ္စအရြယ္ ကေလးေတြဟာ ကမၻာေလာ ကကို စူးစမ္းလိုစိတ္ အလြန္မ်ားျပားတာေၾကာင့္ ေတြ႕ေတြ႕သမွ် ပစၥည္းေတြကို ပါးစပ္တြင္း ထည့္သြင္းတတ္တဲ့ အတြက္မိဘေတြ အေနနဲ႔မ်က္စိ ေအာက္ကအေပ်ာက္ မခံဘဲေစာင့္ေရွာက္ သင့္ေၾကာင္း ဆရာဝန္ေတြက အႀကံေပးထားပါတယ္။  

ေဒါက္တာခင္မိုးမိုး

ေအးခ်မ္းမြန္မွ ( GOOD HEALTH ) တြင္ေရးသားသည္႔ သတင္းအခ်က္ အလက္ကို မူရင္းအတိုင္း မ်ေ၀ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္

႐ုရွားသူ မိခင္ျဖစ္သူက သူမရဲ႕ ၁၆လ အရြယ္ကေလး ငယ္အနီးမွ ခြာၿပီးမီးဖိုး ေခ်ာင္ထဲဝင္ ေနစဥ္မိနစ္ ပိုင္း အတြင္း သူမရဲ႕အိမ္ထဲက ေရခဲေသတၲာမွာ ကပ္ထား တဲ့ သံလိုက္ေတြ အားလံုးေပ်ာက္ ဆံုးသြားတာကို သတိထားမိ တဲ့အတြက္ သူမရဲ႕ကေလးကို ေခၚကာ နီးစပ္ရာ ေဆးခန္းသို႔ သြားေရာက္ျပ သခဲ့ၿပီး ဓာတ္မွန္ လမ္းေလွ်ာက္ တတ္စအရြယ္ ကေလးငယ္က ေရခဲ ေသတၲာတြင္ ကပ္ထားသည့္ သံလိုက္ ၄၂ ကို မ်ိဳခ် ေရွာက္ရည္ေသာက္ ျခင္း၏အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ား ႐ိုက္ ၾကည့္ရာ ကေလးငယ္ရဲ႕ ဝမ္းဗိုက္အတြင္း ေသး ငယ္တဲ့ သံလိုက္အဝိုင္း တံုးေလးေတြ အမ်ား အျပား ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ကေလး ကိုနီးစပ္ ရာေဆး ႐ံုသို႔ေခၚသြားၿပီး ခ်က္ခ်င္းခြဲ စိတ္မႈခံယူ ခဲ့ရပါတယ္။ ခြဲစိတ္ကုသ ဆရာဝန္က ကေလးရဲ႕အစာ ေျခစနစ္ အတြင္း သံလိုက္တံုး ၄၂ ခုကို ေတြ႕ရွိခဲ့ကာ ဖယ္ ထုတ္ေပး ခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုၿပီးသူ႔အ ေနနဲ႔တစ္ႏွစ္ အတြင္းမွာ ဒီလိုကေလး ငယ္ေတြရဲ႕ ဝမ္းဗိုက္တြင္းက သံလိုက္တံုး အပါအဝင္ ျပင္ပပစၥည္း အမ်ားအျပားကို ထုတ္ယူေပးခဲ့ ရတယ္လို႔ ေျပာျပပါတယ္။

လမ္း ေလွ်ာက္ တတ္စအရြယ္ ကေလးေတြဟာ ကမၻာေလာ ကကို စူးစမ္းလိုစိတ္ အလြန္မ်ားျပားတာေၾကာင့္ ေတြ႕ေတြ႕သမွ် ပစၥည္းေတြကို ပါးစပ္တြင္း ထည့္သြင္းတတ္တဲ့ အတြက္မိဘေတြ အေနနဲ႔မ်က္စိ ေအာက္ကအေပ်ာက္ မခံဘဲေစာင့္ေရွာက္ သင့္ေၾကာင္း ဆရာဝန္ေတြက အႀကံေပးထားပါတယ္။

ေဒါက္တာခင္မိုးမိုး
RND: 3.3.2013
( GOOD HEALTH )

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...