ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မုိက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ ေသဆုံးမႈ သက္ေသ အီးေမးလ္ေပၚထြက္လာ

Monday, 4 March 2013

မုိက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ ေသဆုံးမႈ သက္ေသ အီးေမးလ္ေပၚထြက္လာ

မုိက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ ေသဆုံးမႈ သက္ေသ အီးေမးလ္ေပၚထြက္လာ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ေပါ့အဆုိေတာ္ မုိက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ ေသဆုံးမႈအတြက္ 
ဘယ္သူ႔မွာ တာ၀န္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ ျပေနတဲ့  အီးေမးလ္တခု
 ေတြ႔ရေၾကာင္း မိသားစုေရွ႔ေနက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလုိက္ျပီး ဒီအမႈကုိ လာမဲ့လမွာ ဆက္လက္စစ္ေဆးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အီးေမးလ္ကေတာ့ AEG ဆီကပါ။ မုိက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ဟာ AEG Live အစီအစဥ္နဲ႔ လန္ဒန္မွာ မွာသီဆုိေဖ်ာ္ေျဖဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနတုံး ၂ ပတ္ အလုိမွာေသဆုံးသြားခဲ့တာပါ။ သူ႔ဆရာ၀န္က ေပးတဲ့ေဆးေတြရဲ႔ ဒဏ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့တာျဖစ္ေပမဲ့ ဘာေၾကာင့္ ဒီေဆးေတြေပးခဲ့သလဲ ဆုိတာ အရင္က မသိခဲ့ရပါဘူး။

 ဒီတပတ္အတြင္းေတြ႔ရွိရတဲ့ အီးေမးလ္ကေတာ့  AEG က မုိက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ရဲ႕ ဆရာ၀န္ ဆီကုိ ေရးခဲ့တဲ့ အီးေမးပါ။ ပြဲအတြက္ ရီဟာဇာလုပ္ဖုိ႔ ေရာက္မလာတဲ့ မုိက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ကုိ လာမဲ့ ၁၁ ရက္မွာ ဆုိရမဲ့ပြဲအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ သူ႔ဆရာ၀န္ကုိ ဖိအားေပးထားတဲ့စာပါ။ စာထဲမွာ မင္းကုိ လခေပးေနတာ AEG ျဖစ္တယ္။ မုိက္ကယ္ဂ်က္ဆင္က ေပးေနတာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေရးထားပါတယ္။ 

က်န္းမာေရးမေကာင္းတဲ့ မုိက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ကုိ ပြဲမွာ၀င္ဆုိႏုိင္ေအာင္လုိ႔ အႏၱရာယ္ၾကီးတဲ့ ေဆးျပင္းေတြေပးခဲ့ရာက ေသဆုံးသြားခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဆရာ၀န္က ဒါဟာမုိက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္နဲ႔
 ေပးခဲ့တာလုိ႔ ထြက္ဆုိထားခဲ့တာပါ။ အခုေတြ႔ရတဲ့ အီးေမးလ္အရဆုိရင္ သူ႕ကုိ တလ ေဒၚလာ တေသာင္းခြဲေပးေနတဲ့ အလုပ္ရွင္ AEG ကုိမလြန္ဆန္ႏုိင္လုိ႔ ေဆးျပင္းေတြေပးခဲ့တာလုိ႔ ယူဆရႏုိင္ပါတယ္။ M

ကုိးကား- CNN
(တုိက္ရုိက္ ရွယ္ႏုိင္ပါတယ္။ ကူးယူျပီး ျပန္လည္ျဖန္႔ေ၀ခြင့္မျပဳပါ။)

၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ေပါ့အဆုိေတာ္ မုိက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ ေသဆုံးမႈအတြက္ ဘယ္သူ႔မွာ တာ၀န္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ ျပေနတဲ့ အီးေမးလ္တခု ေတြ႔ရေၾကာင္း မိသားစုေရွ႔ေနက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလုိက္ျပီး ဒီအမႈကုိ လာမဲ့လမွာ ဆက္လက္စစ္ေဆးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အီးေမးလ္ကေတာ့ AEG ဆီကပါ။ မုိက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ဟာ AEG Live အစီအစဥ္နဲ႔ လန္ဒန္မွာ မွာသီဆုိေဖ်ာ္ေျဖဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနတုံး ၂ ပတ္ အလုိမွာေသဆုံးသြားခဲ့တာပါ။ သူ႔ဆရာ၀န္က ေပးတဲ့ေဆးေတြရဲ႔ ဒဏ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့တာျဖစ္ေပမဲ့ ဘာေၾကာင့္ ဒီေဆးေတြေပးခဲ့သလဲ ဆုိတာ အရင္က မသိခဲ့ရပါဘူး။
 

ဒီတပတ္အတြင္းေတြ႔ရွိရတဲ့ အီးေမးလ္ကေတာ့ AEG က မုိက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ရဲ႕ ဆရာ၀န္ ဆီကုိ ေရးခဲ့တဲ့ အီးေမးပါ။ ပြဲအတြက္ ရီဟာဇာလုပ္ဖုိ႔ ေရာက္မလာတဲ့ မုိက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ကုိ လာမဲ့ ၁၁ ရက္မွာ ဆုိရမဲ့ပြဲအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ သူ႔ဆရာ၀န္ကုိ ဖိအားေပးထားတဲ့စာပါ။ 

စာထဲမွာမင္းကုိလခေပးေနတာAEGဖစ္တယ္။ မုိက္ကယ္ဂ်က္ဆင္က ေပးေနတာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေရးထားပါ
တယ္။ 


က်န္းမာေရးမေကာင္းတဲ့မုိက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ကုိပြဲမွာ၀င္ဆုိႏုိင္ေအာင္လုိ႔ အႏၱရာယ္ၾကီးတဲ့ ေဆးျပင္းေတြေပး
ခဲ့ရာက ေသဆုံးသြားခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဆရာ၀န္က ဒါဟာမုိက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္နဲ႔ ေပး
ခဲ့တာလုိ႔ထြက္ဆုိထားခဲ့တာပါ။အခုေတြ႔ရတဲ့အီးေမးလ္အရဆုိရင္သူ႕ကုိတလဒၚလာ တေသာင္းခြဲေပးေနတဲ့ အလုပ္ရွင္ AEG ကုိမလြန္ဆန္ႏုိင္လုိ႔ ေဆးျပင္းေတြေပးခဲ့တာလုိ႔ ယူဆရႏုိင္ပါတယ္။

RND: 5.3.2013
Burma-Newselite (ကိုးကား- CNN)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...