ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မိုးႀကိဳးပစ္ရာမွ အိမ္ ၄ လံုးမီးေလာင္

Wednesday, 27 March 2013

မိုးႀကိဳးပစ္ရာမွ အိမ္ ၄ လံုးမီးေလာင္


၂၆-၃-၂၀၁၃ရက္ေန႔ ၁၃၀၀ အခ်ိန္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မူဆယ္ခရိုင၊္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕
နယ္၊ ဟိုေမာမန္နိမ့္ေက်းရြာအုပ္စု စာေရး ဦးညီေလာ့မွ ၀၁၀၀ အခ်ိန္ခန္႕တြင္ မိုးရြာသြန္းမွဳေၾကာင့္ မိုးႀကိဳးပစ္ရာက အိမ္ေျခ ၄ လံုးမီးေလာင္ဆံုးရွံဳးသြား
ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေပးပို႕ခဲ့သျဖင့္ နမ့္ဖက္ကာ ရဲစခန္းမွ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ စာေရး ဦးညီေလာ့၊ အရန္မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္အတူ သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

စစ္ေဆးခ်က္အရ ၀၁၀၀ အခ်ိန္ ေလျပင္းမ်ားတိုက္ခတ္ၿပီး မိုးမ်ားရြာသြန္းခဲ့


ရာ ဦးအိုက္လိန္ (ခ) ဦးလွေအး၏ ထရံကာ၊ သြပ္မိုး၊ ၁၀ ေပ ၂ ခန္းတြဲေန
အိမ္အား မိုးႀကိဳး ၂ ခ်က္ပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ ၄င္းအိမ္မွစတင္မီးေလာင္ကၽြမ္းၿပီး
အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ ဦးအိုက္ဒဲ့(၂၅)ႏွစ္၏ သြပ္မိုး၊ ထရံကာ၊ ၁၀ ေပ ၁ ခန္း၊ ဦးဆမ္ေပ(၃၀)ႏွစ္၏ သြပ္မိုးထရံကာ ၁၀ ေပ၊ ၂ ခန္းတြဲႏွင့္ ဦးငိုတိမ္း (၄၀)ႏွစ္
၏ သြပ္မိုး ထရံကာ ၁၀ ေပ ၁ ခန္းတို႕၏ ေနအိမ္ ၃ လံုးအားမီးကူးဆက္
ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ကာ ေနအိမ္ ၄ လံုး စုစုေပါင္းတန္ဘိုးးေငြက်ပ္(၁၅၀၀၀၀ိ/-) ဆံုးရွံဳးခဲ့ေၾကာင္း၊ လူ/တိရစၦာန္ ေသဆံုးမွဳမရွိဘဲ ဦးအိုက္လိန္ (ခ)ဦးလွေအးတြင္ မီးၿငိႇမ္းသတ္စဥ္ ဦးေခါင္းမီးဟတ္ဒဏ္ရာအနည္းငယ္
ရရွိခဲ့သျဖင့္ နမ့္ဖက္ကာ တိုက္နယ္ေဆးရံု၌ ေဆးကုသမွဳခံယူလ်က္ရွိ
ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရဲဇာနည္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...