ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: က်ားေမေမႏွင့္ ဝက္ကေလးမ်ား

Friday, 8 March 2013

က်ားေမေမႏွင့္ ဝက္ကေလးမ်ား

Photo: က်ားေမေမႏွင့္ ဝက္ကေလးမ်ား 

ထိုင္းႏိုင္ငံက တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ တစ္ခုမွာ က်ားမ တစ္ေကာင္ က်ားေပါက္စ ေလး သံုးေကာင္ ေမြးဖြားပါတယ္။ အရြယ္အရမ္းငယ္ျပီး ကိုယ္ခံအားနည္းတဲ့အတြက္ ေမြးျပီး ရက္ပိုင္းမွာပဲ ကြယ္လြန္သြားပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ က်ားမေလးမွာ စိတ္က်ေရာဂါ တစ္ခုစြဲကပ္သြားျပီး ေသလုနီးနီး အထိေတာင္ ဖ်ားနာလာပါတယ္။ ဒါကို ကုသဖို႔အတြက္ ေဆးလည္း မရွိပါဘူး။ အျခားက်ားေပါက္စ ငယ္ငယ္ေလးမ်ားလည္း ဘယ္လိုမွ ရွာ မေတြ႔ ေတာ့ စိတ္ထိခုိက္ေနတဲ့ က်ားမကို ကယ္ဖို႔ ခက္ေနပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေျဖရွင္းႏိုင္သြားပါတယ္။ ဝက္ေပါက္စေလး ငါးေကာင္ကို က်ားလိုျခယ္၊ ဝတ္ဆင္ျပီး လြတ္ေပးလိုက္တာ သူ႔သားသမီးရင္းေလးလိုပဲ ၾကင္နာစြာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။ ဥပုပ္ေစာင့္တဲ့က်ား မရွိေပမယ့္ ဝက္ေပါက္စေလးေတြကို သားသမီးလို ဆက္ဆံျပီး အတူေနထိုင္တဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ က်ားမေလးဟာ ကမၻာေက်ာ္သြားရ ပါတယ္။ 
--
Ref: maze-facts
International news for myanmarထိုင္းႏိုင္ငံက တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ တစ္ခုမွာ က်ားမ တစ္ေကာင္ က်ားေပါက္စ ေလး သံုးေကာင္ ေမြးဖြားပါတယ္။ အရြယ္အရမ္းငယ္ျပီး ကိုယ္ခံအားနည္းတဲ့အတြက္ ေမြးျပီး ရက္ပိုင္းမွာပဲ ကြယ္လြန္သြားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ က်ားမေလးမွာ စိတ္က်ေရာဂါ တစ္ခုစြဲကပ္သြားျပီး ေသလုနီးနီး အထိေတာင္ ဖ်ားနာလာပါတယ္။ ဒါကို ကုသဖို႔အတြက္ ေဆးလည္း မရွိပါဘူး။ အျခားက်ားေပါက္စ ငယ္ငယ္ေလးမ်ားလည္း ဘယ္လိုမွ ရွာ မေတြ႔ ေတာ့ စိတ္ထိခုိက္ေနတဲ့ က်ားမကို ကယ္ဖို႔ ခက္ေနပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေျဖရွင္းႏိုင္သြားပါတယ္။ ဝက္ေပါက္စေလး ငါးေကာင္ကို က်ားလိုျခယ္၊ ဝတ္ဆင္ျပီး လြတ္ေပးလိုက္တာ သူ႔သားသမီးရင္းေလးလိုပဲ ၾကင္နာစြာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။ ဥပုပ္ေစာင့္တဲ့က်ား မရွိေပမယ့္ ဝက္ေပါက္စေလးေတြကို သားသမီးလို ဆက္ဆံျပီး အတူေနထိုင္တဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ က်ားမေလးဟာ ကမၻာေက်ာ္သြားရ ပါတယ္။
--
Ref: maze-facts
International news for myanmar

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...