ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: "Michael Learns to Rock ႐ႈိးပြဲမွာ ပါဝင္သီဆိုမယ့္ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း"

Tuesday, 12 March 2013

"Michael Learns to Rock ႐ႈိးပြဲမွာ ပါဝင္သီဆိုမယ့္ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း"


Photo: "Michael Learns to Rock ႐ႈိးပြဲမွာ ပါဝင္သီဆိုမယ့္ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း"

ကမၻာေက်ာ္ ေပါ့ပ္ေရာ့ခ္ အဖဲြ႔ (MLTR) Michael Learns to Rockု ရဲ႕ ျမန္မာျပည္မွာ ပထမဆုံး က်င္းပ မယ့္ ႐ႈိးပြဲမွာ ျမန္မာျပည္က ေတးသံ ရွင္ေတြျဖစ္ ၾကတဲ့ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ နဲ႔ ျဖဴျဖဴ ေက်ာ္သိန္းတို႔ ပါဝင္ သီဆိုၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာေက်ာ္ အဖြဲ႕ရဲ႕ ပြဲမွာ ပါဝင္ ေဖ်ာ္ေျဖ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း က “ျပည္ပ က ကုမၸဏီ တစ္ခု နဲ႔ ဒီက ကုမၸဏီ တစ္ခုေပါင္း လုပ္တာပါ။ ေဂ်ဆင္မရတ္ ပြဲမွာ ျဖဴျဖဴ ေဖ်ာ္ေျဖေတာ့ ျပည္ပက အဲဒီ ကုမၸဏီ က ၾကည့္လို႔ ေတြ႕သြားၿပီး သူတုိ႔က မိုက္ကယ္ လန္း ပြဲ အတြက္ ျဖဴျဖဴ႕ကို ပါဝင္ သီဆိုေပးဖုိ႔ ဒီကကုမၸဏီက တစ္ဆင့္ ကမ္းလွမ္းတယ္။ အဖြင့္အေနနဲ႔ ဆိုေပး ဖို႔ပါ။ နာရီဝက္စာ ေဖ်ာ္ေျဖေပးဖို႔ ကမ္းလွမ္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၄၊၅ ပုဒ္ ေလာက္ပဲျဖစ္မွာပါ။ သီခ်င္းကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ သံစဥ္ထဲက ၅ ပုဒ္ေလာက္ ေရြးထားတယ္။ အရန္ေတြေတာ့ ထား ရမွာေပါ့။ Lazy Club  နဲ႔ဆိုမွာပါ။ ကိုညီထြဋ္ ကေတာ့ အင္ပါယာနဲ႔ ဆိုမွာ ပါ” လို႔ သူပါဝင္ ျဖစ္ပုံကိုေျပာပါတယ္။ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း က မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ပြဲ အတြက္ သီခ်င္းေတြ တိုက္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး ပါေဖာ့မန္႔ ပိုင္း မွာေတာ့ ေရႊတိဂုံ ဘုရား ေနာက္ခံ နဲ႔ စင္ျမင့္ မွာ ေဖ်ာ္ေျဖ ရမွာျဖစ္တာ ေၾကာင္း အဝတ္အစား ပိုင္းကိုလည္း ေသခ်ာ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ရဲရဲကမၻာေက်ာ္ ေပါ့ပ္ေရာ့ခ္ အဖဲြ႔ (MLTR) Michael Learns to Rockု ရဲ႕ ျမန္မာျပည္မွာ ပထမဆုံး က်င္းပ မယ့္ ႐ႈိးပြဲမွာ ျမန္မာျပည္က ေတးသံ ရွင္ေတြျဖစ္ ၾကတဲ့ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ နဲ႔ ျဖဴျဖဴ ေက်ာ္သိန္းတို႔ ပါဝင္ သီဆိုၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာေက်ာ္ အဖြဲ႕ရဲ႕ ပြဲမွာ ပါဝင္ ေဖ်ာ္ေျဖ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း က “ျပည္ပ က ကုမၸဏီ တစ္ခု နဲ႔ ဒီက ကုမၸဏီ တစ္ခုေပါင္း လုပ္တာပါ။ ေဂ်ဆင္မရတ္ ပြဲမွာ ျဖဴျဖဴ ေဖ်ာ္ေျဖေတာ့ ျပည္ပက အဲဒီ ကုမၸဏီ က ၾကည့္လို႔ ေတြ႕သြားၿပီး သူတုိ႔က မိုက္ကယ္ လန္း ပြဲ အတြက္ ျဖဴျဖဴ႕ကို ပါဝင္ သီဆိုေပးဖုိ႔ ဒီကကုမၸဏီက တစ္ဆင့္ ကမ္းလွမ္းတယ္။ အဖြင့္အေနနဲ႔ ဆိုေပး ဖို႔ပါ။ နာရီဝက္စာ ေဖ်ာ္ေျဖေပးဖို႔ ကမ္းလွမ္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၄၊၅ ပုဒ္ ေလာက္ပဲျဖစ္မွာပါ။ သီခ်င္းကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ သံစဥ္ထဲက ၅ ပုဒ္ေလာက္ ေရြးထားတယ္။ အရန္ေတြေတာ့ ထား ရမွာေပါ့။ Lazy Club နဲ႔ဆိုမွာပါ။ ကိုညီထြဋ္ ကေတာ့ အင္ပါယာနဲ႔ ဆိုမွာ ပါ” လို႔ သူပါဝင္ ျဖစ္ပုံကိုေျပာပါတယ္။ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း က မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ပြဲ အတြက္ သီခ်င္းေတြ တိုက္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး ပါေဖာ့မန္႔ ပိုင္း မွာေတာ့ ေရႊတိဂုံ ဘုရား ေနာက္ခံ နဲ႔ စင္ျမင့္ မွာ ေဖ်ာ္ေျဖ ရမွာျဖစ္တာ ေၾကာင္း အဝတ္အစား ပိုင္းကိုလည္း ေသခ်ာ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ရဲရဲ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...