ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထူးထူးျခားျခား အလြန္ ေသးငယ္ေသာ ၾကက္ဥ

Wednesday, 10 April 2013

ထူးထူးျခားျခား အလြန္ ေသးငယ္ေသာ ၾကက္ဥ

က်ဳံဒိုး  ဧၿပီ   ၉
ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ ၿမိဳ႕နယ္ က်ဳံဒိုးၿမိဳ႕၌ ဧၿပီ ၆ ရက္က ၾကက္ဥသည္ ငံုးဥ အရြယ္ထက္ ႏွစ္ခ်ဳိး တစ္ခ်ဳိး အရြယ္သာ ရွိသည့္ ၾကက္ဥ ရွိေၾကာင္း သိရ၍ စာေရးသူ ကိုယ္တုိင္ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈ ခဲ့သည္။
အဆိုပါ ၾကက္ဥကုိ က်ဳံဒုိးၿမိဳ႕ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္ ေပၚေတာ္မူ ဘုရားေရွ႕ ဥတၱရလမ္း ေနအိမ္အမွတ္ (၉၈) ဦးျမင့္သိန္း (ခ) ဦးေရႊခင္ ေနအိမ္၌ ၾကက္ႏွင့္ ဘဲမ်ား ေမြးျမဴထားရာ ဧၿပီ ၆ ရက္က ၾကက္မ
တစ္ေကာင္မွ ေလး လံုးေျမာက္ ဥၿပီးေနာက္ ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ႏွစ္လံုးဥရာ တစ္ဥသည္ အျမဳေတလံုး ျဖစ္ၿပီး ငံုးဥ အရြယ္ထက္ ပင္ ေသးငယ္ေသာ ၾကက္ဥအျဖစ္ ေတြ႕ရသည္။
ယင္း ၾကက္ဥသည္ ဆယ္ျပားေစ့ႏွင့္ တုိင္းပါက အရြယ္အစား တူညီလ်က္ ရွိသည္။ အရြယ္အစား အားျဖင့္ အလြန္ ေသးငယ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ မေတြ႕မျမင္ ဖူးသူမ်ား တအံ့တၾသ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။           
Written by  ေရႊတည္
 ႏုိင္ႏုိ္င္ထြန္း (က်ဳံဒုိး)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...