ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဘာသာစကား သံုးမ်ဳိး ေျပာတတ္ေသာ အဂၤလန္မွ ၾကက္တူေရြး

Monday, 29 April 2013

ဘာသာစကား သံုးမ်ဳိး ေျပာတတ္ေသာ အဂၤလန္မွ ၾကက္တူေရြး


Photo: ဘာသာစကား သံုးမ်ဳိး ေျပာတတ္ေသာ အဂၤလန္မွ ၾကက္တူေရြး

အဂၤလန္ႏုိင္ငံ မန္ခ်က္စတာၿမိဳ႕ အုိလ္ဟမ္အရပ္ မိသားစု တစ္ခုမွ ေမြးျမဴထားသည့္ ၾကက္တူေရြး တစ္ ေကာင္သည္ ဘာသာစကား သံုးမ်ဳိးကို ေျပာဆုိ တတ္သည္ဟု အင္တာနက္ သတင္း တစ္ပုဒ္ အရ သိရသည္။ အဆုိပါ ၾကက္တူေရြး၏ အမည္ကို Rocket ဟု ေပးထားၿပီး ၎သည္ အာေရဘစ္ ဘာသာစကား၊ အူရဒူဘာသာ စကားႏွင့္
အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား သံုးမ်ဳိးကုိ ေျပာဆုိႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ Rocket သည္ ၎၏ အနီးအနားမွ ျဖတ္သန္းသြားလာ သူမ်ားက အံ့ၾသ ရေလာက္ေအာင္ ျဖတ္သန္း သြားလာသူ မ်ားကို အာေရဘစ္ ဘာသာျဖင့္ ''အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းပါေ စ''ဟူေသာ ႏႈတ္ဆက္ စကားကို ေျပာေလ့ရွိၿပီး အဂၤလိပ္ ဘာသာ စကားကိုလည္း အာရွ တုိက္သားတုိ႔၏ ေလယူေလသိမ္းျဖင့္ ေျပာဆုိတတ္ေ ၾကာင္း သိရသည္။ 

၎ ၾကက္တူေရြး၏ ပုိင္ရွင္ ျဖစ္သူ မွာ အက္ဆန္းမာမြတ္ ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔ မိသားစုသည္ ပါကစၥတန္တြင္ ေနထုိင္ ခဲ့စဥ္ ကတည္းက ၾကက္တူေရြးမ်ားကို ေမြးျမဴခဲ့ေၾကာင္း၊ အဂၤ လန္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာခ်ိန္ တြင္လည္း ၾကက္ တူေရြး အခ်ဳိ႕ကို ေခၚေဆာင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Rocket ၎တို႔ထံ ေရာက္ရွိ လာသည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္သာ ရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ Rocket ကို ရရွိစဥ္ က Hello ဟူေသာ စကားလံုးကိုသာ ေျပာတတ္ခဲ့ေၾကာင္း အက္ဆန္း မာမြတ္က ေျပာၾကားသည္

Read more>> http://bit.ly/ZXoQhz

ျမ၀တီ
အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား သံုးမ်ဳိးကုိ ေျပာဆုိႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ Rocket သည္ ၎၏ အနီးအနားမွ ျဖတ္သန္းသြားလာ သူမ်ားက အံ့ၾသ ရေလာက္ေအာင္ ျဖတ္သန္း သြားလာသူ မ်ားကို အာေရဘစ္ ဘာသာျဖင့္ ''အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းပါေ စ''ဟူေသာ ႏႈတ္ဆက္ စကားကို ေျပာေလ့ရွိၿပီး  အဂၤလိပ္ ဘာသာ စကားကိုလည္း အာရွ တုိက္သားတုိ႔၏ ေလယူေလသိမ္းျဖင့္ ေျပာဆုိတတ္ေ ၾကာင္း သိရသည္။ ၎ ၾကက္တူေရြး၏ ပုိင္ရွင္ ျဖစ္သူ မွာ အက္ဆန္းမာမြတ္ ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔ မိသားစုသည္
ပါကစၥတန္တြင္ ေနထုိင္ ခဲ့စဥ္ ကတည္းက ၾကက္တူေရြးမ်ားကို ေမြးျမဴခဲ့ေၾကာင္း၊ အဂၤ လန္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာခ်ိန္ တြင္လည္း  ၾကက္ တူေရြး အခ်ဳိ႕ကို  ေခၚေဆာင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊  Rocket ၎တို႔ထံ ေရာက္ရွိ လာသည္မွာ  ႏွစ္ႏွစ္သာ ရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ Rocket ကို ရရွိစဥ္ က Hello ဟူေသာ စကားလံုးကိုသာ ေျပာတတ္ခဲ့ေၾကာင္း အက္ဆန္း မာမြတ္က ေျပာၾကားသည္။ ၾကက္တူေရြးမ်ားသည္ ပင္ကုိ သဘာဝအားျဖင့္ လူ၏ အသံကုိ တုပ ေျပာဆုိႏုိင္ ၿပီး စကား မ်ားေသာ သတၱဝါ တစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဘာသာစကား မ်ားကို သင္ေပးလွ်င္ သင္ေပး သည့္ အတုိင္းလည္း ေျပာဆုိ တတ္ၾကေၾကာင္း၊  Rocket သည္ ယခုအခါ ေဝါဟာရ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကို ေျပာဆုိ တတ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ အေနျဖင့္ Rocket ကို အူရဒူ ဘာသာစကား သင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း အက္ဆန္းမာမြတ္က ေျပာၾကားသည္။ Rocket အႏွစ္သက္ဆံုး မွာ ေႏြရာသီ လမ်ားတြင္ ၎ကို အျပင္သို႔ ေခၚထုတ္ သြားျခင္းႏွင့္ ဖခင္ႀကီး၏  ပခံုးေပၚတြင္ နား၍ လမ္းေလွ်ာက္ ထြက္ရျခင္းတို႔ပင္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ အေနျဖင့္  Rocket ကို တစ္ခါ တစ္ရံတြင္ အိမ္ေရွ႕ ၿခံဝင္း၌ ထားေပးရေၾကာင္း၊  ၎တုိ႔ မိသားစုဝင္ အားလံုး၏ နာမည္ကို Rocket မွ ေျပာဆုိႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ေဒသ အတြင္းရွိ ကေလးငယ္မ်ား အားလံုးကလည္း Rocket ကို  ခ်စ္ခင္မႈ ရွိၾကေၾကာင္း မာမြတ္က ေျပာၾကားသည္။       ။


ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...