ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေက်ာင္းသူမ်ားကို စကတ္လွန္ခိုင္းသည့္ဆရာအား ဖမ္းဆီးအေရးယူ

Tuesday, 16 April 2013

ေက်ာင္းသူမ်ားကို စကတ္လွန္ခိုင္းသည့္ဆရာအား ဖမ္းဆီးအေရးယူ


ေက်ာင္းသူမ်ားကို ဝတ္ဆင္ထားသည့္ စကတ္အားလွန္ခိုင္းၿပီး ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူကာ အင္တာနက္ေပၚတြင္ တင္ထားသည့္ ဆရာအား ဖမ္းဆီးအေရးယူသည့္ျပစ္မႈတစ္ခု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပည္နယ္ ကိုဝက္တာေကာင္တီၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ထိုဆြဲခန္႔ေက်ာင္းဆရာသည္ ေက်ာင္းသူမ်ားကို မဖြယ္မရာလုပ္ခိုင္းၿပီး ဓာတ္ပံုမ်ားကို သူပိုင္ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚ တြင္ တင္ထားခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသူေလးမ်ားမွာ အိစ္ ကိုဝက္တာအထက္တန္းေက်ာင္းမွျဖစ္ၿပီး မဖြယ္မရာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္
ဓာတ္ပံုအ႐ိုက္ခံထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္ေသးသည့္သူမ်ား၏ မဖြယ္မရာ ကိုယ္ဟန္ျပေနသည့္ပံုမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ေဖာ္ထုပ္ျပရန္ ဥပေဒ အရ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည္။
ထိုေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မည္သူတို႔ျဖစ္ၾကေၾကာင္းကို အတန္းေဖာ္မ်ားက ေကာင္းစြာသိၾကၿပီး ဆရာအားကန္႔ ကြက္သည့္ အီးေမးလ္မ်ား ေက်ာင္းသို႔အဆက္မျပတ္ေရာက္လာကာ ဆရာကို အေရးယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုၾက သည္။
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးကလည္း ယခုျဖစ္ပ်က္မႈသည္ ေက်ာင္းအတြက္ျပန္လည္သံုးသပ္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္ၿပီး အျမန္ဆံုး အေရးယူေပးပါမည္ဟု မီဒီယာသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးသည္ အျဖစ္အပ်က္ကို သိသိခ်င္း ရဲစခန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ ထိုဆရာကိုလည္း ေက်ာင္းမွထုတ္လိုက္ၿပီး၊ ေက်ာင္းအတြင္းသို႔ လံုးဝမလာေရာက္ရန္ အမိန္႔ထုတ္လိုက္သည္။
ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ဓာတ္ပံုတြင္ “ကၽြန္ေတာ့္အတန္းမွ ခပ္ေဟာ့ေဟာ့ ေကာင္မေလးမ်ား” ဟု စာတန္းေရးထိုး ထားသည့္အျပင္ “စကတ္လန္ေကာင္မေလးမ်ား” ဟုေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားအေပၚ မိဘမ်ားက အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။
မိဘတစ္ဦးက “ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ေက်ာင္းကို ယံုၾကည္ၿပီး သားသမီးေတြကို အပ္ႏွံထားခဲ့တာ။ ဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳး ေရာက္ေအာင္ ဆရာကလုပ္တယ္ဆိုတာ အံ့ၾသလို႔မဆံုးဘူး” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေက်ာင္းမွတာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆရာ၏အမည္ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမရွိေပ။ ရဲစခန္းမွ ထိုဆရာအားဖမ္းဆီးထား ေၾကာင္းသိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...