ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ခ်ဲထီ ေလာင္းကစားပေပ်ာက္ေရး အဆုိတင္သြင္း

Thursday, 4 April 2013

ခ်ဲထီ ေလာင္းကစားပေပ်ာက္ေရး အဆုိတင္သြင္း


လိုင္စင္ရ သဖြယ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ခ်ဲထီေလာင္းကစားမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးကို အထူုးစီမံခ်က္ၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္း ေၾကာင္း အဆိုအား ယေန႔ က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးသည္။

ယင္းအဆုိကို သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ( ၁ )မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္က တင္သြင္းခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ၿပီး ၄င္း၏ ေၿပာၾကားခ်က္အရ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈၿပဳလုပ္ရသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွပင္ ေလာင္းကစားသမားမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ယင္းအဆိုႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ၾကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ တုိ႔မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေလာင္းကစားမႈမ်ားသည္ ။ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈ ၿပဳလုပ္ေသာ္လည္း ကင္းစင္ပေပ်ာက္မႈ မရွိ၍ အခြန္ေငြရရွိရန္ သက္မွတ္ခ်က္ၿဖင့္ တရား၀င္ခြင့္ၿပဳေပးသင့္သည္ဟု တင္ၿပသည္။

ယင္းကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မွ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ေပးရာတြင္ ကာစီႏုိကဲ့သို႔ေသာ ေလာင္း ကစားနည္းကို ႏုိင္ငံၿခားသားမ်ား ဦးစားေပးကစားႏုိင္သည့္ ကစား၀ိုင္းမ်ားၿဖင့္ အခြန္ေငြရွာသင့္ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ၿပဳလုပ္ႏို္င္ ရန္ ေလ့လာမႈမ်ား ၿပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ခ်ဲထီေလာင္း ကစားကိုမႈ ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေၿပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီး တင္၀င္းကမွႈ ခ်ဲထီေလာင္းကစားမ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒအရ ခြင့္ၿပဳေပးရန္ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတုိ႕မွာ ႏုိင္ငံေတာ ္တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ထိခိုက္ႏုိင္၍ ၾကပ္မတ္ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈၿပဳလုပ္ သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္းေၿပာၾကားခဲ့သည္။

PopularNewsJournal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...