ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဂ်ာမနီက ေျမေအာက္ ရထား ဂိတ္ေပါက္

Thursday, 4 April 2013

ဂ်ာမနီက ေျမေအာက္ ရထား ဂိတ္ေပါက္


ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ Frankfurt ျမိဳ ႔မွာ ရွိတဲ့ ေျမေအာက္ရထား ဂိတ္ေပါက္ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

Bockenheimer Warte ကုိသြားမယ့္ ေျမေအာက္ရထားဘူတာရံုသုိ႔ သြားရာ လမ္း ျဖစ္ျပီး ရထားတစ္စီးေျမေအာက္ထိုးစိုက္ေနတဲ့ ပံုစံမ်ိဳး တည္ေဆာက္
ထားပါတယ္။ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ကတည္းက တည္ေဆာက္ခဲ့ တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္ တည္ေဆာက္တုန္းက သိပ္ မထူးျခားေပ မယ့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္


ေရာက္မ်ာ ေသခ်ာ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ မွုေၾကာင့္ တကယ့္ ရထား တစ္စီး ထိုးစိုက္ေနတဲ့ ပံုစံကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ယင္း ရထားဘူတာဂိတ္ေပါက္ကို ကမၻာ့အထူးျခားဆံုး ဘူတာ ဂိတ္ေပါက္ (World’s Coolest Subway Entrance) အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရပါတယ။္

Ref: techblog

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...