ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လမ္းဆံုက ဂ်မ္းဘံု

Monday, 15 April 2013

လမ္းဆံုက ဂ်မ္းဘံု

ဒီတပတ္မွာေတာ့ ဒီႏွစ္သႀကၤန္ေဟာစာတမ္းမွာ အေတာင္ရိွေသာ ေက်းငွက္တို႔ ဥပါဒ္ျဖစ္ကုန္အံ့၊ ကြမ္းသီး၊ ငရုတ္ စြံအံ့ စသည္တုိ႔ပါရိွပါတယ္တဲ့ အေသးစိတ္ကို ဆက္လက္နားဆင္ႏိုင္ပါၿပီ။
္from-RFA

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...