ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဇတ္သဘင္တင္ဆက္ကျပမွဳေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္ ႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္ကာ ဆူပူအံုၾကြမွဳပံုစံျဖစ္ပါက ထိေရာက္စြာအေရးယူမည္

Monday, 29 April 2013

ဇတ္သဘင္တင္ဆက္ကျပမွဳေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္ ႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္ကာ ဆူပူအံုၾကြမွဳပံုစံျဖစ္ပါက ထိေရာက္စြာအေရးယူမည္


Photo: ဇတ္သဘင္တင္ဆက္ကျပမွဳေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္ ႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္ကာ ဆူပူအံုၾကြမွဳပံုစံျဖစ္ပါက ထိေရာက္စြာအေရးယူမည္
Monday, April 29, 2013  

ျမန္မာႏုိင္ငံသဘင္ပညာရွင္ မ်ားအစည္းအ႐ုံး(ဗဟုိ)မွ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈဇာတ္သဘင္ႏွင့္သီဆုိ တီးမႈတ္တင္ဆက္မႈဆုိင္ရာ စည္း ကမ္းခ်က္မ်ားကို ဧၿပီ(၂၆)ရက္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ဇာတ္သဘင္အဖြဲ႕မ်ား လုိက္ နာရမည့္အခ်က္မ်ားမွာ ဇာတ္ပြဲ စတင္ရာတြင္ ဘုရားကန္ေတာ့ ခန္း၊ နတ္ကေတာ္အက၊ အပ်ဳိ ေတာ္အကစသည့္အစီအစဥ္မ်ားကုိ သမားစဥ္မ်ားတင္ဆက္ခဲ့သည့္ အစီအစဥ္မ်ားအတုိင္း ေနာက္ ပုိင္းဇာတ္ေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ အေလး အနက္ထားတင္ဆက္ျခင္း (သို႔) ဇာတ္ေကာင္သ႑ာန္ႏွင့္ ဟန္ အသြင္ေဆာင္ေသာ ေအာ္ပရာ ျပဇာတ္ႀကီးမ်ား ပါ၀င္ကျပႏုိင္ရ မည္။ 

အၿငိမ့္သဘင္အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ ခြန္းေတာက္၊ ေမတၱာ ပုိ႔ႏႈတ္ခြန္းဆက္စသည္တုိ႔ျဖင့္ အၿငိမ့္သမားစဥ္မ်ားပါရွိရမည့္ အျပင္ ေရွး႐ိုးႏွင့္ ေခတ္ဆန္း ျမန္မာအကမ်ား ပါ၀င္ရမည္။ ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆန္႔ က်င္ေသာ သ႐ုပ္ပ်က္၀တ္စား ဆင္ယင္မႈမ်ားႏွင့္ ကကြက္မ်ား ကုိ လံုး၀တားျမစ္ထားၿပီးလူရႊင္ ေတာ္မ်ား၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ ေသာ ဟာသပ်က္လံုးမ်ား ပ်က္ ႏုိင္ေသာ္လည္း မိမိပ်က္လံုးကို မိမိတာ၀န္ယူရမည္။ ဘာသာေရး ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပ်က္လံုးမ်ား ႏွင့္ အျခားဘာသာေရးႏွင့္ သက္ ဆုိင္ေသာ ပ်က္လံုးမ်ားကို လံုး၀ တားျမစ္ထားသည္။

ဗလာဆုိင္းႏွင့္ ဧည့္ခံဆုိင္း အဖြဲ႕မ်ား လုိက္နာရမည့္ အခ်က္ မ်ားမွာ ေရခင္း၊ ေျဗာ၊ ယုိးဒယား၊ ျမင္းတက္ စသည့္အစီအစဥ္မ်ား ကို ေရွးဆရာႀကီးမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ ေသာ တီးလက္တီးခ်က္သမားစဥ္ မ်ားကို အေလးအနက္ထားတီး ခတ္ရမည္။ နတ္ဆုိင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ နတ္ကေတာ္မ်ားအတြက္မွာ ေရႊ တုိက္စာရင္း၀င္ နတ္ခ်င္းမ်ား၊ မဟာဂီတသီခ်င္းႀကီးမ်ား၊ ေရွး ဆရာမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆရာမ်ား ေရးသားေသာ အေပ်ာ္ေခ်ာ့သီ ခ်င္းမ်ားကို နတ္လမ္းစဥ္၊ နတ္ စည္းကမ္းႏွင့္အညီ သီဆုိတီးမႈတ္ ကျပျခင္းကို သမားစဥ္မပ်က္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ နတ္လမ္းစဥ္ ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာ ေခတ္ေပၚ သီခ်င္းမ်ား၊ ေခတ္ေပၚတူရိယာ မ်ားအသံုးျပဳသီဆုိျခင္း၊ ကျပျခင္း၊ ႐ိုးရာနတ္ပညာရပ္မ်ားကို ထိခုိက္ ညိႇဳးႏြမ္းေစေသာ အျပဳအမူ အေဟာအေျပာမ်ားကို လံုး၀ တားျမစ္သည္။


ထုိ႔အျပင္ ဇာတ္သဘင္ႏွင့္ အၿငိမ့္သဘင္မ်ား ေခတ္အႀကိဳက္ ေတးမ်ား ေဖ်ာ္ေျဖရာတြင္ ျမန္မာ သံအပါအ၀င္ မိနစ္(၉၀)ထက္ မပိုေစရဘဲ ဆုိင္းအဖြဲ႕မ်ား ေခတ္ အႀကိဳက္ေတးသီခ်င္းေဖ်ာ္ေျဖရာ တြင္ မိနစ္(၆၀)ထက္မပိုရေပ။ ယင္းေဖ်ာ္ေျဖသီဆုိမႈ၊ ကျပတင္ ဆက္မႈမ်ားတြင္ ေတးသံရွင္ အမ်ဳိး  သမီးမ်ားအေနျဖင့္ လံုျခံဳစြာ ၀တ္ စားဆင္ယင္၍ သ႐ုပ္ပ်က္စြာ လႈပ္ ရွားကျပသီဆုိမႈမျပဳရေပ။

ဇာတ္သဘင္ပြဲသိမ္းခ်ိန္ကုိ နံနက္ (၆)နာရီ အၿငိမ္သဘင္ပြဲ သိမ္းခ်ိန္ကုိ ည(၂)နာရီ၊ ဆုိင္း အဖြဲ႕သိမ္းခ်ိန္ကို ည (၁)နာရီသတ္ မွတ္ထားၿပီး ယင္းအခ်ိန္ထက္ပုိမုိ တင္ဆက္ရပါက အႏုပညာေၾကး ကုိ တစ္ညေၾကးထက္ (၅၀)ရာခုိင္ ႏႈန္းကို ပြဲငွားသူ၊ ပြဲရွင္၊ ကန္ထ႐ိုက္ (သို႔)တည္ေထာင္သူမွ ထပ္ေဆာင္း ေပးရမည္ဟုလည္း ပါရွိသည္။

မိမိတုိ႔၏ တင္ဆက္ကျပမႈ ေၾကာင့္ ဆက္ဆံေရးမေခ်မငံျဖစ္ ၿပီး ပရိတ္သတ္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း၊ ဆူပူအံုႂကြမႈ ျဖစ္ပြားျခင္းတုိ႔မျဖစ္ေစရန္ အထူး သတိျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတစ္ဦး တည္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မိမိအဖြဲ႕ ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ျပႆနာႀကီးငယ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါက သဘင္ေလာက တစ္ရပ္လံုး သဘင္ပညာရွင္အား လံုးႏွင့္တကြ မွီခိုသူမ်ား၏ စား၀တ္ ေနေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ထိ ခိုက္နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ သျဖင့္ ျပႆနာက်ဴးလြန္သူကို အစည္းအ႐ုံးအဆင့္ဆင့္မွ ေခၚယူ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဒဏ္ေငြတပ္႐ိုက္ ျခင္း၊ ပြဲကျပမႈပိတ္သိမ္းျခင္း၊ အစည္းအ႐ုံး၀င္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ ျခင္းတုိ႔အထိ အျပစ္ဒဏ္ေပး၍ ထိ ေရာက္ျပင္းထန္စြာ ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
မုိးျမင့္ေဆြ
HotNews Weekly
ျမန္မာႏုိင္ငံသဘင္ပညာရွင္ မ်ားအစည္းအ႐ုံး(ဗဟုိ)မွ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈဇာတ္သဘင္ႏွင့္သီဆုိ တီးမႈတ္တင္ဆက္မႈဆုိင္ရာ စည္း ကမ္းခ်က္မ်ားကို ဧၿပီ(၂၆)ရက္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ဇာတ္သဘင္အဖြဲ႕မ်ား လုိက္ နာရမည့္အခ်က္မ်ားမွာ ဇာတ္ပြဲ စတင္ရာတြင္ ဘုရားကန္ေတာ့ ခန္း၊ နတ္ကေတာ္အက၊ အပ်ဳိ ေတာ္အကစသည့္အစီအစဥ္မ်ားကုိ သမားစဥ္မ်ားတင္ဆက္ခဲ့သည့္ အစီအစဥ္မ်ားအတုိင္း ေနာက္ ပုိင္းဇာတ္ေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ အေလး အနက္ထားတင္ဆက္ျခင္း (သို႔) ဇာတ္ေကာင္သ႑ာန္ႏွင့္ ဟန္ အသြင္ေဆာင္ေသာ ေအာ္ပရာ ျပဇာတ္ႀကီးမ်ား ပါ၀င္ကျပႏုိင္ရ မည္။

အၿငိမ့္သဘင္အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ ခြန္းေတာက္၊ ေမတၱာ ပုိ႔ႏႈတ္ခြန္းဆက္စသည္တုိ႔ျဖင့္ အၿငိမ့္သမားစဥ္မ်ားပါရွိရမည့္ အျပင္ ေရွး႐ိုးႏွင့္ ေခတ္ဆန္း ျမန္မာအကမ်ား ပါ၀င္ရမည္။ ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆန္႔ က်င္ေသာ သ႐ုပ္ပ်က္၀တ္စား ဆင္ယင္မႈမ်ားႏွင့္ ကကြက္မ်ား ကုိ လံုး၀တားျမစ္ထားၿပီးလူရႊင္ ေတာ္မ်ား၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ ေသာ ဟာသပ်က္လံုးမ်ား ပ်က္ ႏုိင္ေသာ္လည္း မိမိပ်က္လံုးကို မိမိတာ၀န္ယူရမည္။ ဘာသာေရး ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပ်က္လံုးမ်ား ႏွင့္ အျခားဘာသာေရးႏွင့္ သက္ ဆုိင္ေသာ ပ်က္လံုးမ်ားကို လံုး၀ တားျမစ္ထားသည္။

ဗလာဆုိင္းႏွင့္ ဧည့္ခံဆုိင္း အဖြဲ႕မ်ား လုိက္နာရမည့္ အခ်က္ မ်ားမွာ ေရခင္း၊ ေျဗာ၊ ယုိးဒယား၊ ျမင္းတက္ စသည့္အစီအစဥ္မ်ား ကို ေရွးဆရာႀကီးမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ ေသာ တီးလက္တီးခ်က္သမားစဥ္ မ်ားကို အေလးအနက္ထားတီး ခတ္ရမည္။ နတ္ဆုိင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ နတ္ကေတာ္မ်ားအတြက္မွာ ေရႊ တုိက္စာရင္း၀င္ နတ္ခ်င္းမ်ား၊ မဟာဂီတသီခ်င္းႀကီးမ်ား၊ ေရွး ဆရာမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆရာမ်ား ေရးသားေသာ အေပ်ာ္ေခ်ာ့သီ ခ်င္းမ်ားကို နတ္လမ္းစဥ္၊ နတ္ စည္းကမ္းႏွင့္အညီ သီဆုိတီးမႈတ္ ကျပျခင္းကို သမားစဥ္မပ်က္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ နတ္လမ္းစဥ္ ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာ ေခတ္ေပၚ သီခ်င္းမ်ား၊ ေခတ္ေပၚတူရိယာ မ်ားအသံုးျပဳသီဆုိျခင္း၊ ကျပျခင္း၊ ႐ိုးရာနတ္ပညာရပ္မ်ားကို ထိခုိက္ ညိႇဳးႏြမ္းေစေသာ အျပဳအမူ အေဟာအေျပာမ်ားကို လံုး၀ တားျမစ္သည္။


ထုိ႔အျပင္ ဇာတ္သဘင္ႏွင့္ အၿငိမ့္သဘင္မ်ား ေခတ္အႀကိဳက္ ေတးမ်ား ေဖ်ာ္ေျဖရာတြင္ ျမန္မာ သံအပါအ၀င္ မိနစ္(၉၀)ထက္ မပိုေစရဘဲ ဆုိင္းအဖြဲ႕မ်ား ေခတ္ အႀကိဳက္ေတးသီခ်င္းေဖ်ာ္ေျဖရာ တြင္ မိနစ္(၆၀)ထက္မပိုရေပ။ ယင္းေဖ်ာ္ေျဖသီဆုိမႈ၊ ကျပတင္ ဆက္မႈမ်ားတြင္ ေတးသံရွင္ အမ်ဳိး သမီးမ်ားအေနျဖင့္ လံုျခံဳစြာ ၀တ္ စားဆင္ယင္၍ သ႐ုပ္ပ်က္စြာ လႈပ္ ရွားကျပသီဆုိမႈမျပဳရေပ။

ဇာတ္သဘင္ပြဲသိမ္းခ်ိန္ကုိ နံနက္ (၆)နာရီ အၿငိမ္သဘင္ပြဲ သိမ္းခ်ိန္ကုိ ည(၂)နာရီ၊ ဆုိင္း အဖြဲ႕သိမ္းခ်ိန္ကို ည (၁)နာရီသတ္ မွတ္ထားၿပီး ယင္းအခ်ိန္ထက္ပုိမုိ တင္ဆက္ရပါက အႏုပညာေၾကး ကုိ တစ္ညေၾကးထက္ (၅၀)ရာခုိင္ ႏႈန္းကို ပြဲငွားသူ၊ ပြဲရွင္၊ ကန္ထ႐ိုက္ (သို႔)တည္ေထာင္သူမွ ထပ္ေဆာင္း ေပးရမည္ဟုလည္း ပါရွိသည္။

မိမိတုိ႔၏ တင္ဆက္ကျပမႈ ေၾကာင့္ ဆက္ဆံေရးမေခ်မငံျဖစ္ ၿပီး ပရိတ္သတ္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း၊ ဆူပူအံုႂကြမႈ ျဖစ္ပြားျခင္းတုိ႔မျဖစ္ေစရန္ အထူး သတိျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတစ္ဦး တည္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မိမိအဖြဲ႕ ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ျပႆနာႀကီးငယ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါက သဘင္ေလာက တစ္ရပ္လံုး သဘင္ပညာရွင္အား လံုးႏွင့္တကြ မွီခိုသူမ်ား၏ စား၀တ္ ေနေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ထိ ခိုက္နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ သျဖင့္ ျပႆနာက်ဴးလြန္သူကို အစည္းအ႐ုံးအဆင့္ဆင့္မွ ေခၚယူ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဒဏ္ေငြတပ္႐ိုက္ ျခင္း၊ ပြဲကျပမႈပိတ္သိမ္းျခင္း၊ အစည္းအ႐ုံး၀င္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ ျခင္းတုိ႔အထိ အျပစ္ဒဏ္ေပး၍ ထိ ေရာက္ျပင္းထန္စြာ ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မုိးျမင့္ေဆြ
HotNews Weekly

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...