ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေရမလို အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ LG ကထုတ္မည္

Monday, 29 April 2013

ေရမလို အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ LG ကထုတ္မည္


Photo: ေရမလို အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ LG ကထုတ္မည္

ဘယ္လိုနည္းပညာနဲ႔ ထုတ္မလဲေတာ့မသိဘူး။ ေတာင္ကုိရီးယား LG ကေတာ့ ရသံုးစရာ မလုိတဲ့ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ ထြင္မတဲ့ေလ။ 

ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလားလို႔ေတာင္ စဥ္းစားၾကည့္တယ္။ LG ကေတာ့ ထုတ္လုပ္ မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာ နည္းပညာ သတင္းမ်ား က ေဖာ္ျပ ထားၾကပါတယ္။ အပူခ်ိန္၊ လွ်ပ္စစ္၊ ဖိအား စြမ္းအင္ သံုးမ်ိဳးကို အေျခခံ လို႔ အဝတ္အထည္ေတြကို သန္႔ရွင္းေအာင္ လုပ္လို႔ ရမယ့္ ေဖာ္ျမဴလာ ကို LG ကို ဖန္တီးေအာင္ျမင္ထားတယ္လို႔ဆုိ ပါတယ္။ 

သုိ႔ေပမယ့္ Development အဆင့္မွာပဲ ရွိေသးတယ္လု႔ိ ဆုိပါတယ္။ မ်ားမၾကာမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္းမွာ ျမင္ေတြ႔လာရမယ့္ LG ရဲ ႔ ကမၻာ့ ပထမဆံုး ေရမလို အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
--
Ref: tecblog

Aung Kham (TSJ team)

TechSpace Journal
ဘယ္လိုနည္းပညာနဲ႔ ထုတ္မလဲေတာ့မသိဘူး။ ေတာင္ကုိရီးယား LG ကေတာ့ ရသံုးစရာ မလုိတဲ့ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ ထြင္မတဲ့ေလ။

ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလားလို႔ေတာင္ စဥ္းစားၾကည့္တယ္။ LG ကေတာ့ ထုတ္လုပ္ မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာ နည္းပညာ သတင္းမ်ား က ေဖာ္ျပ ထားၾကပါတယ္။ အပူခ်ိန္၊ လွ်ပ္စစ္၊ ဖိအား စြမ္းအင္ သံုးမ်ိဳးကို အေျခခံ လို႔ အဝတ္အထည္ေတြကို သန္႔ရွင္းေအာင္ လုပ္လို႔ ရမယ့္ ေဖာ္ျမဴလာ ကို LG ကို ဖန္တီးေအာင္ျမင္ထားတယ္လို႔ဆုိ ပါတယ္။

သုိ႔ေပမယ့္ Development အဆင့္မွာပဲ ရွိေသးတယ္လု႔ိ ဆုိပါတယ္။ မ်ားမၾကာမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္းမွာ ျမင္ေတြ႔လာရမယ့္ LG ရဲ ႔ ကမၻာ့ ပထမဆံုး ေရမလို အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: tecblog

Aung Kham (TSJ team)

TechSpace Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...