ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လွည္းတန္းခံုးေက်ာ္ တံတားေပၚမွ အထူးယာဥ္တန္းျဖင့္ ယေန႔ညေန ၄ နာရီ က ျဖတ္သန္းသြားစဥ္

Wednesday, 3 April 2013

လွည္းတန္းခံုးေက်ာ္ တံတားေပၚမွ အထူးယာဥ္တန္းျဖင့္ ယေန႔ညေန ၄ နာရီ က ျဖတ္သန္းသြားစဥ္


ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလည္ပတ္ေရာက္ရွိေနသည့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသမၼတ ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ လွည္းတန္းခံုးေက်ာ္ တံတားေပၚမွ အထူးယာဥ္တန္းျဖင့္ ယေန႔ညေန ၄ နာရီ က ျဖတ္သန္းသြားစဥ္

သတင္းဓာတ္ပံု မင္းမင္း
Yangon Media Group

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...