ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကရေအာင္ဗ်ာ

Friday, 5 April 2013

ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကရေအာင္ဗ်ာ


Photo: ကဲ.. ဖုန္းေတြကေတာ့ ၁၅၀၀ ျဖစ္ျပီတဲ့ဗ်... ဒါေမပဲ့ ကြ်န္ေတာ္တစ္
ခုေလာက္ေတာင္းဆိုခ်င္တာက ကိုယ့္မွာဖုန္းရွိျပီးသားကို ပိုက္ဆံရွိတာ
တစ္ခုထဲေၾကာင့္နဲ့ထပ္မဝယ္ၾကပါနဲ့ဗ်ာ.. ေငြေၾကးမတတ္နိုင္တဲ့သူေတြ
ဝယ္ၾကပါေစ.. သူတို့ေတြလဲဖုန္းကိုင္ခ်င္မွာေပါ့.. 

နယ္ကအလုပ္လာလုပ္ၾကတဲ့သူေတြဆိုလဲ ကိုယ့္မိဘ မိသားစုေတြနဲ့အဆက္အသြယ္လုပ္ခ်င္ၾကမွာေပါ့ဗ်ာ.. ဖုန္းကအေရအတြက္ကန့္သတ္ထားတာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္
တို့ေတြကဝယ္ခ်င္တိုင္းဝယ္ေနရင္ မျပည့္စံုတဲ့သူေတြကို 
ကိုယ္ခ်င္းမစာပဲ ဒုကၡပးရာေရာက္ပါတယ္..!

ကြ်န္ေတာ္တို့နိုင္ငံသားေတြ အသိဥာဏ္တိုးတက္ဖို့ဆိုတာ ဆက္သြယ္ေရးကအဓိကက်ပါတယ္.. ဒါေၾကာင့္ မျပည့္စံုတဲ့ ဘဝေတြ အတြက္ ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကရေအာင္ဗ်ာ... . Please Share..!!! ;)

Myawady Newsကဲ.. ဖုန္းေတြကေတာ့ ၁၅၀၀ ျဖစ္ျပီတဲ့ဗ်... ဒါေမပဲ့ ကြ်န္ေတာ္တစ္
ခုေလာက္ေတာင္းဆိုခ်င္တာက ကိုယ့္မွာဖုန္းရွိျပီးသားကို ပိုက္ဆံရွိတာ
တစ္ခုထဲေၾကာင့္နဲ့ထပ္မဝယ္ၾကပါနဲ့ဗ်ာ.. ေငြေၾကးမတတ္နိုင္တဲ့သူေတြ
ဝယ္ၾကပါေစ.. သူတို့ေတြလဲဖုန္းကိုင္ခ်င္မွာေပါ့..


နယ္ကအလုပ္လာလုပ္ၾကတဲ့သူေတြဆိုလဲ ကိုယ့္မိဘ မိသားစုေတြနဲ့အဆက္အသြယ္လုပ္ခ်င္ၾကမွာေပါ့ဗ်ာ.. ဖုန္းကအေရအတြက္ကန့္သတ္ထားတာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္
တို့ေတြကဝယ္ခ်င္တိုင္းဝယ္ေနရင္ မျပည့္စံုတဲ့သူေတြကို
ကိုယ္ခ်င္းမစာပဲ ဒုကၡပးရာေရာက္ပါတယ္..!

ကြ်န္ေတာ္တို့နိုင္ငံသားေတြ အသိဥာဏ္တိုးတက္ဖို့ဆိုတာ ဆက္သြယ္ေရးကအဓိကက်ပါတယ္.. ဒါေၾကာင့္ မျပည့္စံုတဲ့ ဘဝေတြ အတြက္ ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကရေအာင္ဗ်ာ... . Please Share..!!! ;)

Myawady News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...