ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဧၿပီ ၂၄ ရက္ စေရာင္းမည့္ CDMA 800 MHz ကုိ 0931 နဲ႔စၿပီး စုစုေပါင္း နံပါတ္ ၁၀ လံုး ပါဝင္မည္

Friday, 5 April 2013

ဧၿပီ ၂၄ ရက္ စေရာင္းမည့္ CDMA 800 MHz ကုိ 0931 နဲ႔စၿပီး စုစုေပါင္း နံပါတ္ ၁၀ လံုး ပါဝင္မည္

Photo: ဧၿပီ ၂၄ ရက္ စေရာင္းမည့္ CDMA 800 MHz ကုိ 0931 နဲ႔စၿပီး စုစုေပါင္း နံပါတ္ ၁၀ လံုး ပါဝင္မည္

သည္လ ၂၄ ရက္မွစၿပီး CDMA- 800 MHz ဖုန္းနဲ႔ WCDMA ဆင္းကတ္ေတြကို ေငြက်ပ္တစ္ေထာင့္ငါးရာနဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးမယ္လုိ႔ ယေန႔ည ျမန္မာ့႐ုပ္သံမွာ စာတန္းထိုး ေၾကညာပါ တယ္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ ငန္း မိုဘုိင္းအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေဌးဝင္းက “CDMA- 800 MHz နဲ႔ WCDMA ဆင္းကတ္ေတြကို ေငြက်ပ္တစ္ေထာင့္ ငါးရာနဲ႔ သည္လ ၂၄ ရက္ေန႔ကစၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ အစီအစဥ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးမွာ ျဖစ္တယ္၊ ေရာင္းခ်ေပးမယ့္ နံပါတ္ေတြကေတာ့ 800 MHz ကုိ 0931 နဲ႔စၿပီး စုစုေပါင္း နံပါတ္ ၁၀ လံုး ပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တယ္လီဖုန္း ေလွ်ာက္ထားဖုိ႔ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းနဲ႔အတူ လစဥ္ အလံုးေရ သံုးသိန္းခြဲ ေရာင္းခ်ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ အင္တာနက္ကိုေတာ့ သီးသန္႔ ေလွ်ာက္ထားဖုိ႔ လိုတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ မိုဘိုင္းအေရာင္းဆုိင္ေတြကိုေတာ့ ေရာင္းခ်ခြင့္ မျပဳေသးပါဘူး။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို အလံုးေရခြဲတမ္းနဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးမွာလို႔ ဆုိပါတယ္။ ေခၚဆုိခႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ စတင္ေရာင္းခ်တဲ့ ရက္ကစၿပီး လစဥ္အလံုးေရ သံုးသိန္းခြဲ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ေအာ္ပေရတာေတြနဲ႔ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္မယ့္ တာဝါတိုင္ တုိးခ်ဲ႕စီမံကိန္းေတြ ၿပီးသြားခဲ့ရင္ေတာ့ ဖုန္းေတြကို အကန္႔အသတ္မရွိ ေရာင္းခ်ေပးမယ္လို႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ျပည္တြင္းသတင္းမွာ ေၾကညာပါတယ္။သည္လ ၂၄ ရက္မွစၿပီး CDMA- 800 MHz ဖုန္းနဲ႔ WCDMA ဆင္းကတ္ေတြကို ေငြက်ပ္တစ္ေထာင့္ငါးရာနဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးမယ္လုိ႔ ယေန႔ည ျမန္မာ့႐ုပ္သံမွာ စာတန္းထိုး ေၾကညာပါ တယ္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ ငန္း မိုဘုိင္းအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေဌးဝင္းက “CDMA- 800 MHz နဲ႔ WCDMA ဆင္းကတ္ေတြကို ေငြက်ပ္တစ္ေထာင့္ ငါးရာနဲ႔ သည္လ ၂၄ ရက္ေန႔ကစၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ အစီအစဥ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးမွာ ျဖစ္တယ္၊ ေရာင္းခ်ေပးမယ့္ နံပါတ္ေတြကေတာ့ 800 MHz ကုိ 0931 နဲ႔စၿပီး စုစုေပါင္း နံပါတ္ ၁၀ လံုး ပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တယ္လီဖုန္း ေလွ်ာက္ထားဖုိ႔ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းနဲ႔အတူ လစဥ္ အလံုးေရ သံုးသိန္းခြဲ ေရာင္းခ်ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ အင္တာနက္ကိုေတာ့ သီးသန္႔ ေလွ်ာက္ထားဖုိ႔ လိုတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ မိုဘိုင္းအေရာင္းဆုိင္ေတြကိုေတာ့ ေရာင္းခ်ခြင့္ မျပဳေသးပါဘူး။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို အလံုးေရခြဲတမ္းနဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးမွာလို႔ ဆုိပါတယ္။ ေခၚဆုိခႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ စတင္ေရာင္းခ်တဲ့ ရက္ကစၿပီး လစဥ္အလံုးေရ သံုးသိန္းခြဲ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ေအာ္ပေရတာေတြနဲ႔ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္မယ့္ တာဝါတိုင္ တုိးခ်ဲ႕စီမံကိန္းေတြ ၿပီးသြားခဲ့ရင္ေတာ့ ဖုန္းေတြကို အကန္႔အသတ္မရွိ ေရာင္းခ်ေပးမယ္လို႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ျပည္တြင္းသတင္းမွာ ေၾကညာပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...