ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဗုံးေဖာက္မႈမွာ ပါ၀င္ခဲ့သူေတြရဲ႕ ဦးေလးက အခုဘဲ သတင္းမီဒီယာကုိ သူ႔အိမ္ေရွ႔မွာ ထြက္ျပီး စကားေျပာပါတယ္။

Friday, 19 April 2013

ဗုံးေဖာက္မႈမွာ ပါ၀င္ခဲ့သူေတြရဲ႕ ဦးေလးက အခုဘဲ သတင္းမီဒီယာကုိ သူ႔အိမ္ေရွ႔မွာ ထြက္ျပီး စကားေျပာပါတယ္။


Photo: ဗုံးေဖာက္မႈမွာ ပါ၀င္ခဲ့သူေတြရဲ႕ ဦးေလးက အခုဘဲ သတင္းမီဒီယာကုိ သူ႔အိမ္ေရွ႔မွာ ထြက္ျပီး စကားေျပာပါတယ္။
သူ႔အကုိရဲ႕ သား ၂ ေယာက္ျဖစ္တဲ့ တူေတြရဲ႔ အခုလို လုပ္ရပ္အတြက္ အလြန္အမင္းရွက္မိေၾကာင္း၊ လြတ္ေနဆဲ တူျဖစ္သူကုိ အဖမ္းခံဖုိ႔၊ ေသဆုံးဒဏ္ရာရသူေတြရဲ႕ ခြင့္လႊတ္မႈကုို ေတာင္းခံဖုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ဒီတူ ၂ ေယာက္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ဟာ မိသားစုတစုလုံး၊ ခ်က္ေခ်းညာလူမ်ဳိးတခုလုံးကုိ အရွက္ရေစေၾကာင္း၊ အခုဆုိရင္ လူေတြက ခ်က္ေခ်းညာနာမယ္ကုိ ဒီကိစၥမွာ အျမဲထဲ့ေျပာတာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီကိစၥကုိ မူဆလင္ဘာသာအေပၚပုံခ်မယ္ဆုိရင္ေတာ့ မွားယြင္းေၾကာင္း၊ ဒီ ၂ေယာက္ရဲ႕ လုပ္ရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဘယ္လုိ ထင္ပါသလဲလုိ႔ ေမးရာမွာေတာ့ - သူတုိ႔ဟာ မေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြ က်ရႈံးတဲ့သူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ အမုန္းတရားေတြ ျဖစ္ေပၚလာတယ္လုိ႔ ထင္ေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

အေမ၇ိကန္နုိင္ငံကုိ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ကတည္းကေန ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ၾကတယ္ လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံကုိ ဘယ္လုိ ျမင္ပါသလဲလုိ႔ ေမးေတာ့- ဒီႏုိင္ငံဟာ စံျပႏုိင္ငံျဖစ္တယ္။ ဒီႏုိင္ငံကုိ သူခ်စ္တယ္။ ဒီႏုိင္ငံဟာ လူတေယာက္ကုိ လူလုိဆက္ဆံတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္တယ္၊ လူလုိေနႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံလို႔ ေျပာပါတယ္။

တကယ္လုိ႔မ်ား သူကသာ ဒီလုပ္ရပ္အတြက္ ရိပ္စားမိခဲ့ရင္ သူကုိယ္တုိင္ တူ ၂ ေယာက္ကုိ ဖမ္းျပီး အာဏာပုိင္လက္ထဲ အပ္မွာပဲလုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီ ၂ေယာက္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ဟာ အၾကမ္းဖက္တဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ ေသဆုံးသြားသူေတြရဲ႕ မိသားစုေတြကုိ သြားေတြ႔မွာျဖစ္ျပီး သူတုိ႔ေရွ႕ေမွာက္ ဒူးေထာက္ျပီး ခြင့္လႊတ္ပါေစေၾကာင္း မိသားစုကုိယ္စားေတာင္းပန္မယ္လုိ႔လည္း ဦးေလးျဖစ္သူက ေျပာပါတယ္။
ဗုံးေဖာက္ခြဲသူေတြရဲ႕ ဖခင္ကေတာ့ ရုရွကုိ ျပန္ေနတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီ ၂ေယာက္ဟာ အစြန္းေရာက္ေတြရဲ႕ ေသြးဆြယ္စည္းရုံးမႈခံခဲ့ရဖြယ္ရွိတယ္လို႔ သူကခန္႔မွန္းပါတယ္။
z
ကုိးကား- တီဗီသတင္းမ်ားသူ႔အကုိရဲ႕ သား ၂ ေယာက္ျဖစ္တဲ့ တူေတြရဲ႔ အခုလို လုပ္ရပ္အတြက္ အလြန္အမင္းရွက္မိေၾကာင္း၊ လြတ္ေနဆဲ တူျဖစ္သူကုိ အဖမ္းခံဖုိ႔၊ ေသဆုံးဒဏ္ရာရသူေတြရဲ႕ ခြင့္လႊတ္မႈကုို ေတာင္းခံဖုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ဒီတူ ၂ ေယာက္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ဟာ မိသားစုတစုလုံး၊ ခ်က္ေခ်းညာလူမ်ဳိးတခုလုံးကုိ အရွက္ရေစေၾကာင္း၊ အခုဆုိရင္ လူေတြက ခ်က္ေခ်းညာနာမယ္ကုိ ဒီကိစၥမွာ အျမဲထဲ့ေျပာတာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီကိစၥကုိ မူဆလင္ဘာသာအေပၚပုံခ်မယ္ဆုိရင္ေတာ့ မွားယြင္းေၾကာင္း၊ ဒီ ၂ေယာက္ရဲ႕ လုပ္ရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဘယ္လုိ ထင္ပါသလဲလုိ႔ ေမးရာမွာေတာ့ - သူတုိ႔ဟာ မေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြ က်ရႈံးတဲ့သူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ အမုန္းတရားေတြ ျဖစ္ေပၚလာတယ္လုိ႔ ထင္ေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

အေမ၇ိကန္နုိင္ငံကုိ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ကတည္းကေန ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ၾကတယ္ လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံကုိ ဘယ္လုိ ျမင္ပါသလဲလုိ႔ ေမးေတာ့- ဒီႏုိင္ငံဟာ စံျပႏုိင္ငံျဖစ္တယ္။ ဒီႏုိင္ငံကုိ သူခ်စ္တယ္။ ဒီႏုိင္ငံဟာ လူတေယာက္ကုိ လူလုိဆက္ဆံတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္တယ္၊ လူလုိေနႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံလို႔ ေျပာပါတယ္။

တကယ္လုိ႔မ်ား သူကသာ ဒီလုပ္ရပ္အတြက္ ရိပ္စားမိခဲ့ရင္ သူကုိယ္တုိင္ တူ ၂ ေယာက္ကုိ ဖမ္းျပီး အာဏာပုိင္လက္ထဲ အပ္မွာပဲလုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီ ၂ေယာက္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ဟာ အၾကမ္းဖက္တဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ ေသဆုံးသြားသူေတြရဲ႕ မိသားစုေတြကုိ သြားေတြ႔မွာျဖစ္ျပီး သူတုိ႔ေရွ႕ေမွာက္ ဒူးေထာက္ျပီး ခြင့္လႊတ္ပါေစေၾကာင္း မိသားစုကုိယ္စားေတာင္းပန္မယ္လုိ႔လည္း ဦးေလးျဖစ္သူက ေျပာပါတယ္။
ဗုံးေဖာက္ခြဲသူေတြရဲ႕ ဖခင္ကေတာ့ ရုရွကုိ ျပန္ေနတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီ ၂ေယာက္ဟာ အစြန္းေရာက္ေတြရဲ႕ ေသြးဆြယ္စည္းရုံးမႈခံခဲ့ရဖြယ္ရွိတယ္လို႔ သူကခန္႔မွန္းပါတယ္။
z
ကုိးကား- တီဗီသတင္းမ်ား

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...