ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လက္က်န္တေယာက္ကို အရွင္ဖမ္းဆီးနိဳင္ခဲ့ၿပီျဖစ္တယ္...။

Friday, 19 April 2013

လက္က်န္တေယာက္ကို အရွင္ဖမ္းဆီးနိဳင္ခဲ့ၿပီျဖစ္တယ္...။

ဘယ္လိုဘဲျဖစ္ျဖစ္...
အေမရိကနိျပည္ည္သူမ်ားရဲ ့ရင္ထဲမွာ......
ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားရဲ ့ရင္ထဲမွာ... ခါးသီး ရႊံ ့ရွာမႈေတြကေတာ့...
ဒီေရလွိဳင္းပမာ တိုးလာၾကမည္မွာက... ေျပာဘြယ္မရွိေတာ့ပါ...။

ဒီအေရးႏွင့္ပါတ္သက္လို ့... ၂၄ နာရီ ... မိနစ္တိုင္းမွာ..
တိုက္ရိုက္လႊင့္ထုတ္မႈမ်ားကို... သမိုင္းမွတ္တမ္းအျဖစ္...
ကူယူထားလိုက္တယ္....၊ ကူးယူေနဆဲလဲျဖစ္တယ္...။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...