ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: သက္မြန္ျမင့္နဲ႔ စုိင္းစုိင္းခမ္းလိႈင္

Friday, 26 April 2013

သက္မြန္ျမင့္နဲ႔ စုိင္းစုိင္းခမ္းလိႈင္

Photo: သက္မြန္ျမင့္နဲ႔ စုိင္းစုိင္းခမ္းလိႈင္
Saturday, April 27, 2013

လူတခ်ဳိ႕ ေျပာေနၾကသလုိ မင္းသမီး သက္မြန္ျမင့္နဲ႔ သူနဲ႔ ခ်စ္သူေတြျဖစ္ေနၾကၿပီဆုိတ့ဲအခ်က္က မမွန္ကန္ဘူး လုိ႔ အဆုိေတာ္၊ သရုပ္ေဆာင္ စုိင္းစုိင္းခမ္းလိႈင္က ေျပာဆုိေၾကာင္း ေသာၾကာေန႔ထုတ္ ေမာ္ဒန္ သတင္းဂ်ာနယ္မွာ ေရးထားပါတယ္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဆန္းဆန္းျပားျပား ျဖစ္ဖုိ႔ အစီအစဥ္လည္း မရိွဘူး။ သူကလည္း ကြ်န္ေတာ့ကုိ ႀကိဳက္မွာမဟုတ္ဘူး" လုိ႔ စုိင္းစုိင္းက ေမာ္ဒန္ဂ်ာနယ္ကုိ ေျပာပါတယ္။


ဒီလဆန္းပုိင္း စတိတ္ရိႈးစင္ေပၚမွာ စုိင္းစုိင္းနဲ႔ သက္မြန္ျမင့္တုိ႔ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အေနအထားကုိ ၾကည့္ၿပီး သူတုိ႔ႏွစ္ဦး ျငိတြယ္ေနၾကၿပီဆုိတ့ဲသတင္းေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထြက္ခ့ဲတာပါ။

မင္းသမီး မင္းသားတုိ႔ရဲ႕ အတြင္းေရးေတြက တခါတရံ ျပင္ပကုိ ေပါက္ၾကားလာတတ္ပါတယ္။
ဟုတ္တာေတြလည္း ပါသလုိ ထင္ေၾကးေတြလည္း ပါတတ္တာ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ 
ဧရာ၀တီ
လူတခ်ဳိ႕ ေျပာေနၾကသလုိ မင္းသမီး သက္မြန္ျမင့္နဲ႔ သူနဲ႔ ခ်စ္သူေတြျဖစ္ေနၾကၿပီဆုိတ့ဲအခ်က္က မမွန္ကန္ဘူး လုိ႔ အဆုိေတာ္၊ သရုပ္ေဆာင္ စုိင္းစုိင္းခမ္းလိႈင္က ေျပာဆုိေၾကာင္း ေသာၾကာေန႔ထုတ္ ေမာ္ဒန္ သတင္းဂ်ာနယ္မွာ ေရးထားပါတယ္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဆန္းဆန္းျပားျပား ျဖစ္ဖုိ႔ အစီအစဥ္လည္း မရိွဘူး။ သူကလည္း ကြ်န္ေတာ့ကုိ ႀကိဳက္မွာမဟုတ္ဘူး" လုိ႔ စုိင္းစုိင္းက ေမာ္ဒန္ဂ်ာနယ္ကုိ ေျပာပါတယ္။


ဒီလဆန္းပုိင္း စတိတ္ရိႈးစင္ေပၚမွာ စုိင္းစုိင္းနဲ႔ သက္မြန္ျမင့္တုိ႔ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အေနအထားကုိ ၾကည့္ၿပီး သူတုိ႔ႏွစ္ဦး ျငိတြယ္ေနၾကၿပီဆုိတ့ဲသတင္းေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထြက္ခ့ဲတာပါ။

မင္းသမီး မင္းသားတုိ႔ရဲ႕ အတြင္းေရးေတြက တခါတရံ ျပင္ပကုိ ေပါက္ၾကားလာတတ္ပါတယ္။
ဟုတ္တာေတြလည္း ပါသလုိ ထင္ေၾကးေတြလည္း ပါတတ္တာ ေတြ႔ေနရပါတယ္။
ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...