ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Slumdog Plumber and Pipe!!!

Tuesday, 9 April 2013

Slumdog Plumber and Pipe!!!

Pipe puzzle game ေလးပါ။
ရယ္လဲ ရယ္ရသလို ေဆာ့လို႕လဲ ေတာ္ေတာ္ ေကာင္းပါတယ္။

Google Play Link
Download here
OK စိုေျပၾကပါေစ။
ျပည့္ထူးခန္႔

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...