ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကတန္ေလွဆိပ္မွာ အၾကမ္းၾကဳတ္ဆံုး ျမန္မာ အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္မႈကို ေျပာျပတဲ့ လူကုန္ကူးခံခဲ့ရသူမ်ား(video)

Friday, 19 April 2013

ကတန္ေလွဆိပ္မွာ အၾကမ္းၾကဳတ္ဆံုး ျမန္မာ အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္မႈကို ေျပာျပတဲ့ လူကုန္ကူးခံခဲ့ရသူမ်ား(video)

ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း လူသားခ်င္း မေထာက္ထားပဲ သတ္ျဖတ္မႈေတြကို ေျပာျပတဲ့ ျဖစ္ရပ္မွန္ပါ။အခုလိုသတင္းအခ်က္အလက္ျပည့္စံုစြာေဖၚျပေပးတဲ့ ေရႊလုပ္သား ဘေလာ့ဂါကိုလည္း ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္ မွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေႀကာင္း...
video videoNew Video By: ေရႊလုပ္သား

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...