ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အျမန္လမ္းကားတိမ္းေမွာက္မႈ (4 photos)