ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဆီးနဲ႔ၿပဳတ္တဲ့ ႀကက္ဥ

Sunday, 19 May 2013

ဆီးနဲ႔ၿပဳတ္တဲ့ ႀကက္ဥ


Photo: ဆီးနဲ႔ၿပဳတ္တဲ့ ႀကက္ဥ
=============

ႀကားရတာနဲ႔တင္ ေအာ္ဂလီဆန္ခ်င္စရာပါပဲ၊အစားအေသာက္ေတြမွာ အထူးအဆန္းေတြမွစားတဲ့
တရုတ္ျပည္မွာပါ၊လြန္ခဲ့တဲ့ ေရွးႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေလာက္ကတည္းက အစဥ္အဆက္ စားသုံးလာတယ္လို႔ဆုိပါတယ္၊ႀကက္ဥေတြကုိ
ၿပဳတ္ဖုိ႔အတြက္မ်ားစြာ လွေသာဆီးေတြကုိေတာ့ မႈလတန္းေက်ာင္းေတြကေနရယူပါတယ္၊ဒါေပမယ့္ ဆယ္ႏွစ္ေအာက္ ေယာကၤ်ားေလး
ေတြရဲ ႔ဆီးကုိသာအသုံးၿပဳပါတယ္၊ရုိးရုိးေရနဲ႔ၿပဳတ္တဲ့ ၾကက္ဥထက္ အရသာပုိရွိၿပီး၊အသက္ရွည္ေဆးဖက္၀င္တဲ့ သက္ေစာင့္ဓာတ္ေတြ
ပုိမုိပါ၀င္တယ္လုိ႔ ႀကက္ဥကုိ အၿမဲၿပဳတ္တဲ့ စားဖုိမႈး Lu Ming ကဆုိပါတယ္၊ၿပီးေတာ့သူကဆုိပါေသးတယ္ ၿပည္ပႏုိင္ငံေတြကုိပါေစ်းကြက္ခ်ဲ ႔ထြင္သြားမယ္လုိ႔လည္းဆုိပါတယ္၊ကယ္ဒီေတာ့ စာဖတ္တဲ့မိတ္ေဆြေတြ ေဆးဖက္၀င္လားမ၀င္လားဆုိရင္ေတာ့
အိမ္မွာ စမ္းၿပီးေတာ့သာၿပဳတ္ေသာက္ရမယ့္သေဘာမွာရွိပါတယ္….

Ref:knowledge

ႀကားရတာနဲ႔တင္ ေအာ္ဂလီဆန္ခ်င္စရာပါပဲ၊အစားအေသာက္ေတြမွာ အထူးအဆန္းေတြမွစားတဲ့
တရုတ္ျပည္မွာပါ၊လြန္ခဲ့တဲ့ ေရွးႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေလာက္ကတည္းက အစဥ္အဆက္ စားသုံးလာတယ္လို႔ဆုိပါတယ္၊ႀကက္ဥေတြကုိ
ၿပဳတ္ဖုိ႔အတြက္မ်ားစြာ လွေသာဆီးေတြကုိေတာ့ မႈလတန္းေက်ာင္းေတြကေနရယူပါတယ္၊ဒါေပမယ့္ ဆယ္ႏွစ္ေအာက္ ေယာကၤ်ားေလး
ေတြရဲ ႔ဆီးကုိသာအသုံးၿပဳပါတယ္၊ရုိးရုိးေရနဲ႔ၿပဳတ္တဲ့ ၾကက္ဥထက္ အရသာပုိရွိၿပီး၊အသက္ရွည္ေဆးဖက္၀င္တဲ့ သက္ေစာင့္ဓာတ္ေတြ
ပုိမုိပါ၀င္တယ္လုိ႔ ႀကက္ဥကုိ အၿမဲၿပဳတ္တဲ့ စားဖုိမႈး Lu Ming ကဆုိပါတယ္၊ၿပီးေတာ့သူကဆုိပါေသးတယ္ ၿပည္ပႏုိင္ငံေတြကုိပါေစ်းကြက္ခ်ဲ ႔ထြင္သြားမယ္လုိ႔လည္းဆုိပါတယ္၊ကယ္ဒီေတာ့ စာဖတ္တဲ့မိတ္ေဆြေတြ ေဆးဖက္၀င္လားမ၀င္လားဆုိရင္ေတာ့
အိမ္မွာ စမ္းၿပီးေတာ့သာၿပဳတ္ေသာက္ရမယ့္သေဘာမွာရွိပါတယ္….

Ref:knowledge

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...