ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဟိုတယ္၏ ေျမေအာက္ခန္းရွိမီးခံေသတၱာအတြင္းမွ ေဒၚလာႏွင့္ျမန္မာေငြခိုးယူသူအားဖမ္းဆိးရမိ

Thursday, 30 May 2013

ဟိုတယ္၏ ေျမေအာက္ခန္းရွိမီးခံေသတၱာအတြင္းမွ ေဒၚလာႏွင့္ျမန္မာေငြခိုးယူသူအားဖမ္းဆိးရမိ


Photo: ဟိုတယ္၏ ေျမေအာက္ခန္းရွိမီးခံေသတၱာအတြင္းမွ
 ေဒၚလာႏွင့္ျမန္မာေငြခိုးယူသူအားဖမ္းဆိးရမိ

၂၃.၅.၂၀၁၃ ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုတယ္တစ္ခု၏ ေျမေအာက္ခန္းရွိ မီးခံေသတၱာ အတြင္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၂၀ ၊ ျမန္မာေငြ ၁၃၈၂၄၅ က်ပ္တို႕
ေပ်ာက္ဆံုးေန၍ ဟိုတယ္ရွိ CCTV မွတ္တမ္းမ်ားအရ ညေစာင့္၀န္ထမ္းျဖစ္သူ ေအာင္ကိုကို၏ မသကၤာဖြယ္ လွဳပ္ရွားမႈမ်ားေတြ႕ရွိေၾကာင္း ဟိုတယ္တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးမွ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႕ လာေရာက္တိုင္တန္းသျဖင့္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ)၁၀၁/၂၀၁၃ ၊ပုဒ္မ ၃၈၁ ျဖင့္အမႈဖြင့္
စံုစမ္းခဲ့ၿပီး အဆိုပါမသကၤာသူ ေအာင္ကိုကို(ဘ)ဦးေန၀င္း
အားအေသးစိတ္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ဟိုတယ္မွ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည့္
ေဒၚလာႏွင့္ျမန္မာေငြမ်ားကိုခိုးယူခဲ့ၿပီး ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ 
မဟာဗႏၶဳလ ပန္းၿခံအနီးတြင္ လူျမင္မွတ္မိ ကုလားတစ္ဦးထံ
ေဒၚလာေငြ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ၉၁၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ
ေငြက်ပ္ ၁၃၈၀၀၀၀ိ/- ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါရရွိေငြျဖင့္ ေရႊဘံုသာလမ္းရွိေရႊဆိုင္မွ ေရႊခ်ိန္ (၁)က်ပ္သား ေရႊတံုးတစ္တံုး၀ယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ က်န္ေငြမ်ားကိုသံုးစြဲခဲ့ရာ ေငြက်ပ္ ၃သိန္းသာက်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့၍ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွသက္ေသခံပစၥည္း မ်ားသိမ္းဆည္းကာ ေအာင္ကိုကိုအား ဖမ္းဆီးအေရးယူ ထားရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။
၂၃.၅.၂၀၁၃ ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုတယ္တစ္ခု၏ ေျမေအာက္ခန္းရွိ မီးခံေသတၱာ အတြင္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၂၀ ၊ ျမန္မာေငြ ၁၃၈၂၄၅ က်ပ္တို႕
ေပ်ာက္ဆံုးေန၍ ဟိုတယ္ရွိ CCTV မွတ္တမ္းမ်ားအရ ညေစာင့္၀န္ထမ္းျဖစ္သူ ေအာင္ကိုကို၏ မသကၤာဖြယ္ လွဳပ္ရွားမႈမ်ားေတြ႕ရွိေၾကာင္း ဟိုတယ္တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးမွ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႕ လာေရာက္တိုင္တန္းသျဖင့္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ)၁၀၁/၂၀၁၃ ၊ပုဒ္မ ၃၈၁ ျဖင့္အမႈဖြင့္
စံုစမ္းခဲ့ၿပီး အဆိုပါမသကၤာသူ ေအာင္ကိုကို(ဘ)ဦးေန၀င္း
အားအေသးစိတ္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ဟိုတယ္မွ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည့္
ေဒၚလာႏွင့္ျမန္မာေငြမ်ားကိုခိုးယူခဲ့ၿပီး ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊
မဟာဗႏၶဳလ ပန္းၿခံအနီးတြင္ လူျမင္မွတ္မိ ကုလားတစ္ဦးထံ
ေဒၚလာေငြ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ၉၁၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ
ေငြက်ပ္ ၁၃၈၀၀၀၀ိ/- ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါရရွိေငြျဖင့္ ေရႊဘံုသာလမ္းရွိေရႊဆိုင္မွ ေရႊခ်ိန္ (၁)က်ပ္သား ေရႊတံုးတစ္တံုး၀ယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ က်န္ေငြမ်ားကိုသံုးစြဲခဲ့ရာ ေငြက်ပ္ ၃သိန္းသာက်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့၍ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွသက္ေသခံပစၥည္း မ်ားသိမ္းဆည္းကာ ေအာင္ကိုကိုအား ဖမ္းဆီးအေရးယူ ထားရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

Yangon police

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...