ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လွိဳင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားျခင္း

Thursday, 30 May 2013

လွိဳင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားျခင္း


Photo: လွိဳင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားျခင္း

၃၀.၅.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၂၁၂၅ အခ်ိန္ လွိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ၁၆ ရပ္ကြက္၊ ဦးဖိုးမွန္လမ္း၊ အမွတ္ ၃/၄ ရွိ ေဒၚတင္ေအး၊ (ဘ)ဦးသာဇံ 
ပိုင္စကၠဴစက္၌ သားျဖစ္သူ ဦးသူရထြန္း၊ (ဘ) ဦး၀န္တိလြင္မွ စကၠဴအေဟာင္းမ်ားအား စက္ျဖင့္ႀကိတ္စဥ္ အဆိုပါစက္မွ 
၀ါယာေရွာ့ျဖစ္ၿပီး အနီးရွိစကၠဴအိတ္မ်ားအား မီးကူးစက္ခဲ့ၿပီး မီးညႊန္႕မထြက္ဘဲ မီးခိုးမ်ားအူထြက္လ်က္ရွိသျဖင့္ 
မီးသတ္ယာဥ္(၁၁)စီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယာဥ္ (၄)စီးျဖင့္ 
ၿငိမ္းသတ္ခဲ့ရာ ၂၂၀၀ အခ်ိန္ ၿငိမ္းသြားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ မီးေလာင္သည့္ေနရာသို႔  မီးသတ္ညႊန္ခ်ဳပ္ဦးတင္မိုး၊ လွိဳင္ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္ႏိုင္၊ ခရိုင္ရဲမွဴး(ဦးစီး)၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးတို႔ေရာက္ရွိစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ 
အမႈဖြင့္အေရးယူရန္ စီစဥ္ထားရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။
၃၀.၅.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၂၁၂၅ အခ်ိန္ လွိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ၁၆ ရပ္ကြက္၊ ဦးဖိုးမွန္လမ္း၊ အမွတ္ ၃/၄ ရွိ ေဒၚတင္ေအး၊ (ဘ)ဦးသာဇံ
ပိုင္စကၠဴစက္၌ သားျဖစ္သူ ဦးသူရထြန္း၊ (ဘ) ဦး၀န္တိလြင္မွ စကၠဴအေဟာင္းမ်ားအား စက္ျဖင့္ႀကိတ္စဥ္ အဆိုပါစက္မွ
၀ါယာေရွာ့ျဖစ္ၿပီး အနီးရွိစကၠဴအိတ္မ်ားအား မီးကူးစက္ခဲ့ၿပီး မီးညႊန္႕မထြက္ဘဲ မီးခိုးမ်ားအူထြက္လ်က္ရွိသျဖင့္
မီးသတ္ယာဥ္(၁၁)စီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယာဥ္ (၄)စီးျဖင့္
ၿငိမ္းသတ္ခဲ့ရာ ၂၂၀၀ အခ်ိန္ ၿငိမ္းသြားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ မီးေလာင္သည့္ေနရာသို႔ မီးသတ္ညႊန္ခ်ဳပ္ဦးတင္မိုး၊ လွိဳင္ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္ႏိုင္၊ ခရိုင္ရဲမွဴး(ဦးစီး)၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးတို႔ေရာက္ရွိစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္
အမႈဖြင့္အေရးယူရန္ စီစဥ္ထားရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။


Yangon Police

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...