ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေသဆံုးေနေသာ္လည္း ေသြးပူေႏြး ေနေသးသည့္ ေမြးရွည္ ဆင္မႀကီး တစ္ေကာင္ ႐ုရွား သုေတသီမ်ား ေတြ႔ရွိ

Thursday, 30 May 2013

ေသဆံုးေနေသာ္လည္း ေသြးပူေႏြး ေနေသးသည့္ ေမြးရွည္ ဆင္မႀကီး တစ္ေကာင္ ႐ုရွား သုေတသီမ်ား ေတြ႔ရွိ

ေမာ္စကုိ   ေမ   ၃ဝ
႐ုရွား အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း တကၠသုိလ္၊ ႐ုရွားေျမာက္ပုိင္း အသံုးခ် ေဂဟေဗဒ ဌာနႏွင့္ ႐ုရွား ပထဝီဝင္ ဆုိင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းတုိ႔မွ သုေတသီမ်ားသည္ မ်ဳိးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီ ျဖစ္ေသာ
အေမြးရွည္ ဆင္မ အေသတစ္ေကာင္ကုိ Novosibirsk ကြၽန္းစု၏ Lyakhovsky ကြၽန္းဆြယ္ေပၚတြင္ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္ဟု အင္တာနက္ သတင္းတစ္ပုဒ္အရ သိရသည္။
ဆင္မႀကီးအား ေတြ႕ရွိခ်ိန္တြင္ ဆင္မႀကီး၏ တစ္သွ်ဴးမ်ားသည္ အေကာင္း  ပကတိ နီးပါးရွိေနေၾကာင္း၊
ယင္းဆင္မႀကီးသည္ အသက္ ၅ဝ ႏွစ္ႏွင့္ ၆ဝ ႏွစ္ ၾကားတြင္ ေသဆံုးခဲ့ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္းႏွင့္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းသည့္ အခ်က္မွာ ဆင္မႀကီး၏ ၾကြက္သား တစ္သွ်ဴးမ်ားကုိ သဘာဝအတုိင္း အနီေရာင္ အေနအထားျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိပၸံပညာ ရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။
အဆုိပါ ဆင္မႀကီးအား ေတြ႕ရွိခ်ိန္တြင္ ဆင္မႀကီး၏ ခႏၶာကုိယ္ ေအာက္ပုိင္းသည္ ေရခဲျပင္ ျဖစ္လုနီးပါး အေျခအေန ရွိေနၿပီး ခႏၶာကုိယ္ အေပၚပုိင္းကုိမူ ေရခဲျပင္ေပၚ၏ မ်က္ႏွာျပင္ အေပၚတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အသံုးခ်ေဂဟ ေဗဒဌာန၏ အေမြးရွည္ ဆင္ျပတုိက္မွ ျပတုိက္မွဴး ဆမ္ယန္ဂရီေဂါရီး ယက္စ္က ေျပာၾကားသည္။
သုေတသီမ်ားသည္ ဆင္မႀကီး၏ ေသြးနမူနာ ပံုစံမ်ားကုိ တာရွည္ခံေဆး အကူအညီျဖင့္ စမ္းသပ္ျပြန္မ်ား အတြင္း၌ စုေဆာင္းခဲ့ၾကသည္။ ဆင္မႀကီး၏ ေသြးေရာင္မွာ အနက္ေရာင္ ျဖစ္ၿပီး ၎ေသြးကုိ ဆင္မႀကီး၏ ဝမ္းဗုိက္ ေအာက္ပုိင္းရွိ ေရခဲေနေသာ အခန္းမ်ားမွ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေသြးနမူနာကုိ ရယူႏုိင္ေရး အတြက္ ေရခဲေနေသာ အခန္းမ်ားကုိ ခြဲထုတ္ခဲ့ရာတြင္ ေသြးမ်ားသည္ ¤င္းအခန္းမ်ားအတြင္း မွ ပူေႏြးစြာျဖင့္ စီးဆင္းက်လာသည္ကုိ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ေသြးကုိ စုေဆာင္းေနခ်ိန္တြင္  ပတ္ဝန္းက်င္၏ အပူခ်ိန္မွာ မုိင္းနပ္စ္ ၁ဝ ဒီဂရီသာလွ်င္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သုေတသီတစ္ဦးက    ေျပာၾကားသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...