ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဘန္ေကာက္တြင္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြား

Monday, 27 May 2013

ဘန္ေကာက္တြင္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြား


Photo: ဘန္ေကာက္တြင္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြား
Monday, May 27, 2013

လူ(၇)ဦး ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့သည့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ဆင္ေျခဖံုးတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ေပါက္ကြဲမႈသည္ ဗံုးတစ္လံုးေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က သကၤာမကင္း ျဖစ္ေနသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ တနဂၤေႏြေန႔ ညပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေပါက္ကြဲမႈအတြက္ ရဲမ်ား ဆက္လက္ စံုးစမ္းေနဆဲ ျဖစ္သည္။ လူ(၇)ဦး ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့သည့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ဆင္ေျခဖံုးတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ေပါက္ကြဲမႈသည္ ဗံုးတစ္လံုးေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က သကၤာမကင္း ျဖစ္ေနသည္။ ဘန္ေကာက္အေရွ႕ပိုင္း ရမ္ခမ္ေဟြအန္းတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ေပါက္ကြဲမႈအနက္ (၇)ဦးကို ေဆးရံုတင္ခဲ့ရၿပီး (၂)ဦးမွာ အေျခအေန အေတာ္ဆိုးေၾကာင္းလည္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျပင္းထန္သည့္ ေပါက္ကြဲမႈ အရွိန္အဟုန္ေၾကာင့္ (၂)ထပ္ အေဆာက္အအံုတစ္လံုး ပ်က္စီးသြားၿပီး လမ္းေဘးရွိ အေရာင္းဆိုင္ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္လည္း ထိခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာက ေရးသားခဲ့သည္။ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားေသာ ရမ္ခန္ေဟြအန္း လမ္းသည္ လူစည္ကားသည့္ ေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ျဖတ္သြားျဖတ္လာ လူအမ်ားေရာ၊ အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ရွိေနသူမ်ားပါ ေျခာက္ျခား တုန္လႈပ္စြာျဖင့္ ထြက္ေျပးခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေစာပိုင္းက ယခုေပါက္ကြဲမႈသည္ ဓာတ္အား ထရန္စေဖာ္မာတစ္ခုတြင္ မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြားေသာ အေျခအေနဟု မွတ္ယူခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း စံုစမ္းမႈမ်ားအရ ဗံုးတစ္လံုး ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု သံသယ ဝင္လာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ 

Source: Xinhua

Planet.com.mm
လူ(၇)ဦး ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့သည့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ဆင္ေျခဖံုးတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ေပါက္ကြဲမႈသည္ ဗံုးတစ္လံုးေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က သကၤာမကင္း ျဖစ္ေနသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ တနဂၤေႏြေန႔ ညပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေပါက္ကြဲမႈအတြက္ ရဲမ်ား ဆက္လက္ စံုးစမ္းေနဆဲ ျဖစ္သည္။ လူ(၇)ဦး ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့သည့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ဆင္ေျခဖံုးတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ေပါက္ကြဲမႈသည္ ဗံုးတစ္လံုးေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က သကၤာမကင္း ျဖစ္ေနသည္။ ဘန္ေကာက္အေရွ႕ပိုင္း ရမ္ခမ္ေဟြအန္းတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ေပါက္ကြဲမႈအနက္ (၇)ဦးကို ေဆးရံုတင္ခဲ့ရၿပီး (၂)ဦးမွာ အေျခအေန အေတာ္ဆိုးေၾကာင္းလည္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျပင္းထန္သည့္ ေပါက္ကြဲမႈ အရွိန္အဟုန္ေၾကာင့္ (၂)ထပ္ အေဆာက္အအံုတစ္လံုး ပ်က္စီးသြားၿပီး လမ္းေဘးရွိ အေရာင္းဆိုင္ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္လည္း ထိခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာက ေရးသားခဲ့သည္။ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားေသာ ရမ္ခန္ေဟြအန္း လမ္းသည္ လူစည္ကားသည့္ ေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ျဖတ္သြားျဖတ္လာ လူအမ်ားေရာ၊ အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ရွိေနသူမ်ားပါ ေျခာက္ျခား တုန္လႈပ္စြာျဖင့္ ထြက္ေျပးခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေစာပိုင္းက ယခုေပါက္ကြဲမႈသည္ ဓာတ္အား ထရန္စေဖာ္မာတစ္ခုတြင္ မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြားေသာ အေျခအေနဟု မွတ္ယူခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း စံုစမ္းမႈမ်ားအရ ဗံုးတစ္လံုး ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု သံသယ ဝင္လာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

Source: Xinhua

Planet.com.mm

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...