ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဆိုင္ကယ္တစ္စီးကို ပြတ္ဆြဲမိရာမွ အရွိန္မထိန္းနိုင္ပဲ လမ္းေဘးပလက္ ေဖာင္းေပၚတြင္ ကားမွာ တိမ္းေမွာက္

Sunday, 19 May 2013

ဆိုင္ကယ္တစ္စီးကို ပြတ္ဆြဲမိရာမွ အရွိန္မထိန္းနိုင္ပဲ လမ္းေဘးပလက္ ေဖာင္းေပၚတြင္ ကားမွာ တိမ္းေမွာက္


Photo: ဆိုင္ကယ္တစ္စီးကို ပြတ္ဆြဲမိရာမွ အရွိန္မထိန္းနိုင္ပဲ လမ္းေဘးပလက္
ေဖာင္းေပၚတြင္ ကားမွာ တိမ္းေမွာက္
Sunday, May 19, 2013

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၃၅လမ္း၊ ၆၃လမ္း ႏွင္႕ ၆၄လမ္းႀကားတြင္ ယေန႕ ေန႕လည္ ၁၁နာရီဝန္းက်င္ခန္႕က ဆိုင္ကယ္တစ္စီးကို ပြတ္ဆြဲမိရာမွ အရွိန္မထိန္းနိုင္ပဲ လမ္းေဘးပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ ကားမွာ တိမ္းေမွာက္သြားခဲ႕ေႀကာင္းႏွင္႕
ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ အေသအေပ်ာက္မရွိပဲ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမွ်သာ ရရွိသြားသည္။

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသြားသူကို ၿဗဟၼစိုရ္လူမွဴ႕ကူညီေရးအသင္းမွ လူနာတင္
ကားၿဖင္႕မႏၱေလး ေဆးရံုႀကီးသို႕ေခၚေဆာင္သြားေႀကာင္းသတင္းရရွိ
ပါသည္။

ကပၸိယ သာ ဂိ
Myanmar International News

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၃၅လမ္း၊ ၆၃လမ္း ႏွင္႕ ၆၄လမ္းႀကားတြင္ ယေန႕ ေန႕လည္ ၁၁နာရီဝန္းက်င္ခန္႕က ဆိုင္ကယ္တစ္စီးကို ပြတ္ဆြဲမိရာမွ အရွိန္မထိန္းနိုင္ပဲ လမ္းေဘးပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ ကားမွာ တိမ္းေမွာက္သြားခဲ႕ေႀကာင္းႏွင္႕
ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ အေသအေပ်ာက္မရွိပဲ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမွ်သာ ရရွိသြားသည္။

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသြားသူကို ၿဗဟၼစိုရ္လူမွဴ႕ကူညီေရးအသင္းမွ လူနာတင္
ကားၿဖင္႕မႏၱေလး ေဆးရံုႀကီးသို႕ေခၚေဆာင္သြားေႀကာင္းသတင္းရရွိ
ပါသည္။

ကပၸိယ သာ ဂိ
Myanmar International News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...